Studie avdekker store mangler i Forsvaret: Underfinansiert med minst 30 milliarder kroner