Regjeringen vil øke innsatsen for å ta ut pukkellaks

foto