10.000 ukrainske flyktninger bosatt i Norge i år

foto