Strømregning på 2.400–2.800 kroner i snitt i desember