Landbruksministeren skal besøke fugleinfluensaområdet i Vadsø