Det bekrefter kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Peter Frølich (H) overfor VG.

Sammen med Fremskrittspartiet og Venstre sikrer partiet hans flertall for at det åpnes kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene knyttet til tre statsråder.

– Når man har fått tre så alvorlige saker om habilitet på rad, så er den beste måten å håndtere det på, å se på det sammen og samtidig undersøke rutinene i Støre-regjeringen når det kommer til praktisering og kontroll av habilitet, sier Frølich til VG.

Han sier at komiteen vil behandle saken grundig og gå igjennom hver enkelt sak.

– Regjeringen har lovet svar på spørsmålene, så vi vil komme til bunns i dette. Det aller viktigste målet er å forhindre at denne typen feil skjer fremover.

En kontrollsak er en sak som Stortinget oppretter dersom de har mistanke om kritikkverdige forhold, feil eller forsømmelser i regjeringen eller forvaltningen, heter det på Stortingets hjemmeside.

Under slike saker kan komiteen kalle inn til kontrollhøringer for formelt å undersøke saken nærmere.

Til NRK understreker Frølich at dette er Høyres utgangspunkt før møtet i kontrollkomiteen førstkommende torsdag. NRK melder likevel at Venstre og Fremskrittspartiet har konkludert med at det er riktig å åpne kontrollsak.

Kontrollsaken kan dermed åpnes, selv om det ikke er over halvparten av komiteen som støtter dettet. Det er fordi kontrollkomiteen har såkalte mindretallsrettigheter som sikrer at det kun en tredjedel av komiteen trenger å støtte at en kontrollsak skal åpnes, for at den skal åpnes.

Foto: Gisle Oddstad, Tore Kristiansen og Naina Helén Jåma / VG