Flyanalytiker Espen Andersen sier det er vanskelig å komme til et kompromiss når prinsipper står på spill.

– Det er sånn det er. Enten den ene eller den andre må gi seg, sier Andersen, som er førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI.

Arbeidskonflikten har virket nærmest fastlåst siden streiken tok til mandag 4. juli. Men onsdag kom samtaler i gang igjen mellom selskapets ledelse og fagforeningene.

– Tipper SAS må gi etter

For fagforeningene har et sentralt krav vært at pilotene må gjenansettes etter å ha blitt permittert under pandemien. SAS har holdt fast ved at pilotene må søke på jobber i de nye datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

– SAS ønsker fleksibiliteten i arbeidsordninger. Det handler ikke om hvor mye pilotene betales. Det handler om hvor faste rutiner skal være og hvor lang arbeidstiden skal være, sier Andersen.

– Det er vanskelig å si hva som kommer til å skje, men jeg vil tippe at SAS må gå tilbake på noe av dette, sier han.

Samtidig vil det være helt avgjørende for SAS å fortsette å restrukturere selskapet, mener flyanalytikeren. SAS har en mye høyere kostnadsstruktur per setekilometer enn konkurrerende selskaper.

– Det er en komplisert organisasjon. Jeg tror ikke de har råd til å fortsette å være så komplisert, sier Andersen, som understreker at spørsmål knyttet til pilotene bare er én av mange brikker.

– Mulig sak for arbeidsretten

Et alternativ er at partene bilegger striden inntil videre, selv om spørsmålet ikke er avklart.

– En mulig løsning er at pilotene går tilbake på jobb slik at selskapet kan drive videre, men at spørsmålet får et rettslig etterspill. Det er mulig at pilotene kan forfølge dette innenfor arbeidsretten, sier han.

Før partene møttes onsdag var fagforeningsleder Jan Levi Skogvang tydelig på at han forventet at motparten kommer med et nytt tilbud på bordet. SAS-ledelsen har på sin side ikke ønsket å si noe fordi de vil ha ro rundt prosessen.

Andersen sier det er vanskelig å lese noe ut av uttalelsene i forkant av forhandlingsmøtet.

– Det er helt naturlig fra begge parter at de ikke sier så mye nå, sier Andersen.