Seks av ti tror ikke vogntogene er godt nok skodd på vinterføre

foto
Uhell som dette er ikke et uvanlig syn på norske vinterveier. Her fra E18 i Askim. Foto: Freddie Larsen / NTB