Sjøfartsdirektoratet vil ha obligatorisk småbåtregister