Vedtaket om å ekskludere selskapet ble besluttet i et styremøte onsdag 12. oktober, opplyser foreningen i en pressemelding.

Svalbard Reiselivsråd, som eier Visit Svalbard, besluttet onsdag å kutte alt samarbeid med Russland. Det statseide reiselivsselskapet Arctic Tourism Centre Grumant driver turismen på øygruppen fra russisk side.

Dette betyr det

– Alle produkter, reiser, tjenester eller andre tilbud med enhver form for tilknytning til russiske, statseide selskaper på Svalbard, fjernes fra Visit Svalbards plattformer. Det gjelder også tredjeparts tilbud som promoteres på disse plattformene, skriver selskapet.

Ifølge Svalbardposten gjelder dette selskap som selger turer til Barentsburg eller Pyramiden hos Visit Svalbard.

Og i praksis betyr ekskluderingen at det russiske reiselivet mister retten til å være synlig blant annet på Visit Svalbards nettsider, skriver NRK.

Henter inn advokater

Direktør i Trust Arktikugol, Ildar Neverov, sier til Dagbladet at de vil hente inn advokater etter dagens vedtak.

– Resten er opp til advokater. Det er vanlig rutine, svarer han på spørsmål om hva selskapet mener om ekskluderingen.

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i destinasjonsselskapet Visit Svalbard AS onsdag, som innstilte på styrets beslutning om ekskludering. Trust Arktikugol har en ankemulighet fram til generalforsamlingen i november.

– Modig standpunkt

Styreleder Ronny Strømnes i både Svalbard Reiselivsråd og Visit Svalbard AS mener at det lokale reiselivet med dette har tatt et modig og svært viktig standpunkt.

– Vi vil fortelle omverden at Russlands invasjon av Ukraina ikke er noe vi passivt kan sitte og se på. Vi fordømmer brudd på internasjonal folkerett og menneskerettigheter, sier han.

– Eksklusjonen er et direkte resultat av krigføringen som blir begått av den russiske staten, legger han til.

Han understreker at vedtaket er ment å ramme det russiske regimet, og at de ikke ønsker å ramme befolkningen på Barentsburg.

Ikke på sanksjonsliste

Det russiske reiseselskapet står ikke på Utenriksdepartementets sanksjonsliste, skriver Svalbardposten.

– Verken Trust Arktikugol eller Trust Grumant Arctic Travel Company er eid eller kontrollert av listeførte, var UD sin forklaring i mai.

Avisen har kontaktet departementet på nytt onsdag, dog uten å få svar.

Trust Arcticugol har tidligere uttalt at en eksklusjon av selskapet vil være i strid med artikkel 3 i Svalbardtraktaten. Selskapet mener eksklusjonen er en form for private sanksjoner som ikke er forenlig med norske offisielle synspunkter og heller ikke norsk Svalbardpolitikk.