Imdi: Færre innvandrere velger byene – flere velger distriktene