65 millioner laks døde i oppdrettsanlegg i fjor: – Nærmer seg uakseptable nivåer