Tirsdagens snittpris per kWh er 1,006 øre lavere enn mandag og 22,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele juli endte på 24,4 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 25,1 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 0,8 øre lavere enn mandag og 22,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 42,01 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 23,3 øre per kWh mellom klokken 7 og 8 på morgenen og er den laveste i landet.