SAS-streiken trakk passasjertallene betydelig ned på Avinors flyplasser i juli

foto