Flere dødsfall i Norge ved utgangen av fjoråret

foto