Onsdagens snittpris per kWh er 26,9 øre høyere enn tirsdag og 29,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen onsdag på 88,09 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 50,7 øre høyere enn tirsdag og 11,04 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 1,049 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 88,09 øre, dekkes 16,2 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 18,2 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.

Sjekk vår oppdaterte strømkalkulatur her