Torsdagens snittpris per kWh er 0,2 øre lavere enn onsdag og 19,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele januar endte på 39,3 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 45,4 øre per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 0,7 øre høyere enn onsdag og 24,04 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 55,5 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 25,9 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.