Veibelysningen i Sørreisa

Oppfordring til alle — bruk refleks og ekstra lys

TRAFIKKSIKKERHET: På neste års budsjett vil det være 200.000 kroner til bedre veibelysning i Sørreisa kommune, skriver Magnor Olsen.   Foto: Knut Arne Aarset

debatt

Vi er snart midt i den mørkeste mørketia og veibelysningen er fremdeles noe mangelfull både her og der i Sørreisa. Sist jeg telte slukkede lys i Bjørgaveien var det 19, og nå den 15. november er det 22-23 mørke lamper.

Etter å ha samtalt med kommunens talsmenn har jeg både gode og dårlige nyheter. Den dårlige er at det er utelukket å få lys i de mørke lampene i Bjørgaveien på denne sida av 1. januar 2022. Lover og regler og krav til sikkerhet for personell som jobber for kommunen langs en trafikert vei, blir en utfordring. I tillegg kommer dårlig økonomi.

Den gode nyheten er en aldri så liten budsjettlekkasje. Under forutsetning av kommunestyrets godlune i desember vil det på neste års budsjett befinne seg en post på 200.000 kroner som skal gå til veilys i Sørreisa. Dette tyder på at det er politisk vilje til å videreføre veilysene i kommunen som et nødvendig trafikksikkerhets- og trivselstiltak.

Etter mitt innlegg i Folkebladet for en stund siden har det avstedkommet noen reaksjoner, alle positive. Folk vil gjerne være med å hjelpe for å møte slike situasjoner i fremtida, med god tankevirksomhet og forslag på konstruktive løsninger. Jeg har også fått henvendelser fra folk som vil støtte veibelysningen økonomisk.


Sørreisa kommune kan nå titulere seg som en Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune er en utmerkelse som Trygg Trafikk gir til kommuner som jobber helhetlig og systematisk for å trygge trafikken i kommunen. På fredag fikk Sørreisa kommune denne utmerkelsen.


Mitt utspill var et ønske om å få satt fokus på området veibelysning. Vi bor i en kommune som har ganske mange lyspunkter rundt omkring, noe som det også er en grunn for. Sikkerheten til de myke trafikkantene har hele tiden vært utslagsgivende. Vi bor i en landsdel med mørketid og smale veier.

Det er ikke meningen at jeg som enkeltperson skal jobbe med dette. Derfor har jeg vært i kontakt med Skøelv Idretts- og Grendelag(IGL) om at de kan være det koordinerende ledd, i alle fall her i Skøelv. Ei gruppe av frivillige vil gjerne bistå Skøelv IGL når områder som berører alle i bygda dukker opp.

Litt på sia av veilys, men likevel en sak som berører Skøelv. Sørreisa kommune må sies å ha vært inne i et økonomisk unntaksår, men dette til tross har formannskapets flertall innstilt på at det bevilges 100.000 kroner til vedlikehold av Skøelv kapell. Om det blir årets julegave til bygda, er det bare flertallet i kommunestyret i møte den 14. desember som avgjør.

Så en oppfordring til slutt — bruk refleks og ekstra lys dersom dere skal ut og gå i Bjørgaveien eller andre veier i Sørreisa med mangelfull veibelysning.Bedre tider er på gang.