En betraktning om Bardufoss som by

SPENNENDE?: – Når denne byplanen nå kommer kan det hende det er noen, kanskje unge familier som synes dette er spennende, og flytter inn til «byen». Vi har ikke så mange innbyggere å miste her på Rundhaug, skriver Morten Nilssen.   Foto: Stein Wilhelmsen

debatt

Neida, jeg er ingen Bardufoss-hater, men har noen betraktninger å komme med angående den nye byen som skal vokse fram.

Argumentasjonen for å søke bystatus var fra dag én at det var ingen store kjeder som ville etablere seg i området med mindre det var by. Dette ble gjentatt som hovedargumentasjon i debatten til å begynne med. Store kjeder som Jysk, Power osv. ble etterhvert konfrontert med dette, og svaret dem kom med var unisont at bystatus hadde ingenting å si i forhold til hvor de etablerer seg. De ser kun på befolkningsgrunnlag. Synes ikke noe om at man bruker uriktig argumentasjon for å fremme en sak.

Deretter har argumentasjonen vært at det koster ingenting å søke bystatus. Dette er helt gratis! Vel vel, det kommer nok dager etter at søknaden er tatt til følge.


Han taler med kraft mot bystatus og forhastet opportunisme i Målselv:

Øyvind vil ha samfunnsutvikling på helt andre premisser

– Vi må finne vår plass i den nye tida, og må ikke bare resirkulere de gamle tankene om byens fortreffelighet og materielt forbruk. Det er ikke dette som er de store målene framover …


Et folkemøte ble holdt i Istindportalen, der det møtte ca 40 personer, de fleste byelskere. Under hallelulja-stemninga som var der, var det et stort flertall som gikk inn for at Bardufoss måtte bli by. Dette er blitt brukt som argumentasjon for at et stort flertall av Målselvs innbyggere ønsket søknad om bystatus. Etter mitt bekjentskap er det ingen flere målinger blant Målselvs innbyggere en dette folkemøtet.

Mitt inntrykk, og det begrunner jeg med stemninga blant folk jeg snakker med, er at dette ikke er noen god idé, for å si det forsiktig.

Så går ordføreren fra Senterpartiet ut i avisa og vinker folk inn til den nye byen. Senterpartiet, desentraliseringspartiet, går altså fullt inn for denne sentraliseringa. Ordføreren, godt hjulpet av en Sp-menTOR oppe i bygda, klarer å få hele Sp-benken i kommunestyret til å stemme for sentralisering. Hele kommunestyret, minus Rødt, følger på. Vi har altså et kommunestyre som går mot folket de skal representere. De forholder seg til «folkemøtet» og de 40 fremmøtte der.

Hvorfor er dette sentralisering, kan man spørre om. Jeg kommer også fra et lite tettsted i kommunen, Rundhaug. Gjennom åra har vi mista mye her hos oss, men vi står han av, enn så lenge.


Mener bystatusvedtaket slett ikke var det viktigste de var med på i kommunestyret onsdag:

Går for å skape bolyst i hele Målselv

I skyggen av vedtaket om bystatus for Bardufoss vedtok kommunestyret onsdag også en konkret plan for å skape bolyst i hele kommunen. – Dette var den største gladsaken i møtet, sier Ragnhild Furebotten (Ap), som leder det bolystutvalget som også Anneli Anfeltmo (Sp) også sitter i.


Når denne byplanen nå kommer kan det hende det er noen, kanskje unge familier som synes dette er spennende, og flytter inn til «byen». Vi har ikke så mange innbyggere å miste her på Rundhaug. Vi har en skole som ikke tåler stort mer elevtap før den blir nedlagt (det samme på Karlstad), vi har en fantastisk Joker-butikk som er avhengig av det befolkningsgrunnlaget som er her, og dette er limet her hos oss. Dette burde kanskje kommunestyret, og spesielt Senterpartiet, ha tenkt på. Skal man risikere å ofre andre småsteder for å få til by på Bardufoss?

Men nå skal det bygges en eventyrby, ifølge ordføreren. Helt gratis, uten å belaste det kommunale budsjettet. Lykke til!