Mer enn «lek med ball», Solberg, Høie og Raja!

TRYGGHET: – Fotball handler om mye mer enn en lek med ball, det handler om lokalsamfunn, dugnad og fellesskap og møteplass. Det handler faktisk om de gode trygge lokalsamfunnene vi alle forsøker å utvikle, skriver Ivar B. Prestbakmo.   Foto: Ronald Johansen

debatt

Nå er vi definitivt kommet dit at det må bli slutt på at man overser breddefotballen under pandemihåndteringen, samtidig som det åpnes opp på flere andre områder i samfunnet. Det er fortsatt slik at det saklig sett ikke har vært grunnlag for den svært strenge nasjonale behandlingen av breddefotballen gjennom pandemien.

Olsvik-rapporten som dokumenterer hva breddefotball innebærer av smitterissiko og ikke smitterisiko, har man elegant valgt å se bort ifra. Det synes som det har gått prestisje i saken for sentrale beslutningstagere i landet, og det går ut over frivilligheten, engasjementet og all den aktivitet som breddefotballen representerer i hele landet. Mange er frustrert, irritert og faktisk forbannet, og det er det faktisk grunn til.

Det haster med å ta breddefotballen på alvor. Som fylkesordfører i Troms og Finnmark, sammen med 28 ordførere i Troms og Finnmark, stilte jeg meg tidlig i mai bak anmodningen fra Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Idrettsforbund (NIF) til nasjonale myndigheter, om å åpne opp for breddefotball i større grad og raskere enn det som foreligger pr nå.


To ordførere til har sluttet seg til oppfordringen av lettelser for breddefotballen

Det betyr at totalt 24 ordførere fra Troms og Finnmark i tillegg til fylkesordføreren ønsker lettelser for breddefotballen.


Dette fordi vi er bekymret for konsekvensene langvarige stopp i aktivitet kan ha spesielt for unge, og ikke står i forhold til effekten. Vi viste og til at NIF og NFF har lagt ned et betydelig og seriøst arbeid for å kunne åpne breddefotballen innenfor trygge rammer og med gode protokoller, og at dette arbeidet måtte kunne verdsettes av nasjonale myndigheter. Så langt har dette og mange andre initiativ fra hele landet blitt oversett og sett bort fra.

50.000 jenter og gutter i alderen 15-50 år har ikke hatt muligheten til å spille normal fotball siden mars 2020. I distrikts-Norge har gjerne ikke klubbene lag i de eldste aldersbestemte klassene. Dette innebærer at det er langt flere enn de over 20 som rammes. Hovedtyngden er ungdom og unge voksne i alderen 15-30 år. For fotballaktiviteten og rekruteringen er dette alvorlig.

Danmark, Sverige og England har vurdert dette på samme måte som vi ønsker at våre helsemyndigheter skal gjøre: «Man skal holde èn meter avstand i alle sammenhenger, med unntak av den nærkontakt som er en naturlig del av idrettsutøvelsen». Alle våre naboland vurderer dette som fullt ut forsvarlig.Fotball er den eneste aktiviteten som utøves av barn, ungdom og voksne i hver eneste kommune i hele Norge. I hver eneste bygd og hver eneste bydel er det fotballaktivitet. Derfor betyr fotballen svært mye for svært mange, og derfor er det overordentlig viktig at alle fotballspillere snarest mulig får komme i gang med sin aktivitet i normale former.

Fotball handler om mye mer enn en lek med ball, det handler om lokalsamfunn, dugnad og fellesskap og møteplass. Det handler faktisk om de gode trygge lokalsamfunnene vi alle forsøker å utvikle.

Når det gjelder behov for håndtering av lokal smitteutbrudd, så vet vi at kommunene og samfunnet forøvrig er svært gode på håndtering og iverksetter nødvendige tiltak når situasjonen krever det. Det vil selvfølgelig gjelde også om breddefotballen tas på alvor og blir åpnet for, snarest.