Ny skole i Gryllefjord:

Nok nå — vedta bygging!

UTDATERT: - Mens vi voksne bruker tid på utredninger, tvinger vi barna til å tilbringe enda mer tid i et skolebygg som for lengst var utdatert, skriver Gunn Knörr og Oscar Nergård.  Foto: Carina Hansen

debatt

Torsken kommune startet i 2018 en planlegging for bygging av ny skole i Gryllefjord. Saken kom videre opp i Senja kommunestyre november 2020, det ble da bestilt en utredning av bruk av eksisterende bygg og tomt. I løpet av våren har rådmannen lagt saken frem for utvalg og formannskap, med forslag om bygging på ny tomt i Sildevika, men posisjonen har stemt mot — de vil ha en grundigere utredning.

Det har til nå blitt brukt to millioner på ulike utredninger for bygging av Gryllefjord skole. I tillegg er det lagt inn to millioner i budsjett for utredninger i 2021. Hvor mye skal vi bruke på å vurdere alternativene, når det ene alternativet fremstår som på grensa til uforsvarlig i de vurderinger som alt er gjort?

I rådmannens saksfremlegg kan vi ikke se èn ting som taler i mot, eller ikke er verdt kostnaden med et nytt skolebygg på ny tomt i Gryllefjord. Gammel skole og tomt er rett og slett ikke forenelig med dagens krav og behov. Slik opplevde vi det også da utvalg for oppvekst og kultur deltok på befaring i Gryllefjord.

En av de største utfordringene med å skulle renovere eller bygge ny skole på eksisterende tomt er skredfaren. NVE fastslår i sitt svar til kommunen at det vil bli lagt krav til skredsikring. Videre at det grovt regnet vil koste 50-60 millioner. Dette er grovt regnet, med andre ord skal vi ikke se bort i fra at det kan bli enda dyrere. Hvor mye av regninga NVE kan ta, vil de ikke svare på før det ligger en konkret søknad på bordet.

Eksisterende tomt er ikke egnet for fremtidig bruk. Den er ikke tilfredsstillende med tanke på transport av funksjonshemmede personer. Og siden det planlegges for samlokalisering i ny skole, vil det også bli behov for flere parkeringsplasser, men området har allerede begrensede muligheter nå det gjelder uteaktivitet. Skal vi ta av det lille uteområdet barna har, for å sikre nok parkering?

Så er det bygningsmassen. Her snakker vi om et bygg som har et stort behov for renovering. Rådmannen er tydelig i sin utredning, bygget ”har helt klart konstruksjonsmessige begrensninger”. Dette påvirker muligheten for arealeffektivitet, noe som går i mot deler av hensikten med den nye skolen — å samlokalisere tjenester.

Nei, vi ser som sagt ingen grunn til å fortsette uttredelser. Alle fakta på bordet taler for en ny skole i Sildevika. Barna vokser, mens vedtak og bygging står i ro i påvente av politikken. Mens vi voksne bruker tid på utredninger, tvinger vi barna til å tilbringe enda mer tid i et skolebygg som for lengst var utdatert. Vi synes det er nok nå, gi Torsken og Gryllefjord et vedtak om bygging. Elevene i Gryllefjord skolekrets har ventet lenge nok!