Vegen i Lavangsdalen og jernbane til Tromsø:

Må gi hele folket et løft

MIDTDELER: - Når ordføreren i Tromsø i sterke ordelag krever ny storsatsing i Lavangsdalen (bildet), så klinger det dårlig i hele den nordlige landsdelen. Lavangsdalen har allerede fått sitt løft, skriver Johan Lyngstad.  Foto: Ronald Johansen

Jernbane videre gjennom vårt ressursrike land helt til Kirkenes har vært et ønske fra oss som bor her helt siden siste del av 1930-tallet

Johan Lyngstad
debatt

Så har det skjedd igjen. Den sikreste vegen i hele Nord-Norge med et langt stykke med midtskill i metall og dobbeltspor for forbikjøring, har en igjen opplevd dødsulykke. Hvordan kan dette skje?

På slutten av 1950-tallet gikk jeg på lærerskolen i Tromsø. Da kjørte jeg av og til motorsykkel gjennom Lavangsdalen, og en gang måtte jeg ut av bussen i snøstorm for å dirigere bussen bakover til mulig snuplass for å kunne returnere til Tromsø. Det var påskeferien som sto for døra, og løsningen ble Hurtigruta til Finnsnes og buss videre heim. En annen gang måtte vi ta bilen vår på en tilfeldig lastebåt tilbake til Tromsø. Denne gangen på grunn av teleløsning. Da var veien uten asfalt, svinget og smalere enn i dag. Hvorfor er veien i dag så mye farligere?

En forklaring kan være at den fine og vel utformede vegen gir en falsk følelse av mestring som egentlig ikke er til stede hos nybegynnere, og at alt skal gå så fort for de fleste av oss. Store trailere og andre som har tidfestet rute står på når veien og trafikken gir mulighet for det. Med godt utstyr er det lett å overse at føret er sleipt og glatt, så fartsgrensen blir utnyttet mer enn det er forsvarlig. Og noen vil alltid kjøre litt fortere enn bilen foran, og tragiske ulykker kan skje.

Men det er ingen veier i vår nordlige landsdel som det er brukt så mye penger på for å sikre trafikantene sin trygghet i bil, som i Lavangsdalen. Jeg ser bort fra at det noen steder er laget tuneller for å sikre E6 på utsatte steder. Når ordføreren i Tromsø i sterke ordelag krever ny storsatsing i Lavangsdalen, så klinger det dårlig i hele den nordlige landsdelen. Lavangsdalen har allerede fått sitt løft.

I vår nordlige landsdel har vi bare en hovedvei og ingen jernbane. Hovedveien E6 trenger både utretting av farlige svinger og utbedring av bredde og bedre dekke, og tunneller til sikring på utsatte steder. Enda en investering i Lavangsdalen vil måtte gå på bekostning av det øvrige veinettet i landsdelen. Det må ikke bli slik at det som blir igjen når Oslo med omegn har fått sitt, skal resten brukes i Tromsø.

Hva kan en ellers gjøre for å gjøre trafikken gjennom Lavangsdalen sikrere? En måte kan være å sette ned fartsgrensen om vinteren til eksempelvis 80 km/t. En annen måte kan være at det monteres lysskilter i hver ende av Lavangsdalen som varsler om glatt føre når dette er aktuelt. Vi er ikke flere mennesker her nord enn vi trenger å være. Men vi må huske at Lavangsdalen har fått et kjempeløft, og at det nå er mange andre plasser som sårt trenger å få dekket sine behov for trafikksikring.

Det gjelder både E6 sitte endepunkt på Kirkenes, med sine tilknytningsveier fra bosetting langs vår fiskerike kyst. Men det gjelder også jernbane videre fra Fauske og nordover til Kirkenes. Vi er stor takk skyldig til presten Ole Tobias Olsen for hans visjon og sterke innsats for få bygget jernbane fra Trondheim og videre nordover.

Vi kan også takke Hitler for hans visjon om å bygge jernbane videre helt til Kirkenes. Men han kom dessverre ikke lenger enn et stykke sør om Fauske før Hitlers tid som krigsherre var slutt. Heldigvis sier vi, med tanke på de mange krigsfangene som mistet livet under tvangsarbeidet på denne banen. Men det gjør oss her i nord sorgfulle når vi minnes hans avslutning av krigen i Norge, der han brente alt av bygninger i hele Finnmark og Nord-Troms. Slaktet husdyrene og deporterte alle som bodde der.

Etter krigens slutt i 1945 er det bare Bodø som er kommet med egen jernbanestasjon. Hvorfor ikke en jernbane som dekker hele landet lik andre steder i verden? Er det fordi mange er opptatt av det samme som det sies at vår alles Erna Solberg har sagt, at det bor så lite folk i distrikts-Norge? Det kan være mulig det, fordi avisene holder til i byene og er stort sett enig i den sittende regjerings nedbygging av distriktene til fordel for de større byene.

Det skapte stor glede her i nord da meldingene kom om framtidig åpning av sørøst-passasjen. Dette slik at lasteskip til og fra Østen kunne levere og hente last til og fra Europa på Kirkenes for videre transport med jernbane. Noen hadde antydet hvor mye utslipp av klimagass som kunne spares. Men så ble det stille, fordi det var upassende kostnader på en etter hvert tynt befolket del av landet. Det ville ellers minke importmengden over havna i Oslo og Drammen.

Johan Lyngstad, Lavangen  Foto: Privat

Vi kan også ta med at det for noen år tilbake var tillyst et møte i Narvik mellom representanter fra Kina og USA for å drøfte mulighetene for å bruke Narvik som sted for levering av handelsvarer mellom disse landene. På tross av invitasjoner møtte hverken sentrale norske politikere eller representanter fra det norske jernbaneverket. Det var nok for langt mot nord.

Regjeringen kjøper all slags vanvittig kostbare utredninger som gjelder mulige investeringer sør i landet, men ingen som gjelder bygging av jernbane som binder hele landet sammen. Samferdselsministeren har nok rett i sin påstand om det. Men mange lurer på hvorfor dette ikke gjaldt da stortingsbygningen ble restaurert og bygd ut? Var det da riktig å sette i gang og utføre arbeidet?

Mangel på utredning var også tilfelle da staten avviklet sin virksomhet med bygging av svære tunneller i Rogaland for etablering av kraftverk. Da ble de ansatte der påtvunget utenlandske ingeniører som ivrig fotograferte og beskrev hvordan arbeidet ble utført i detalj og med hva slags maskiner og annet utstyr. Med andre ord fikk de overta den kompetanse arbeiderne hadde utviklet gjennom flere år. Når avslutningen kom, gikk det meste av staben ut i arbeidsledighet, på statlige penger. De kunne da for de samme pengene ha arbeidet med planlagte tunneller for en planlagt jernbane fra Fauske til Kirkenes.

Jernbane videre gjennom vårt ressursrike land helt til Kirkenes har vært et ønske fra oss som bor her helt siden siste del av 1930-tallet. Hvorfor er utredning av dette prosjektet enda ikke bestemt utført?

På nyhetene senest i dag sier Høyres representant Nikolai Astrup at Høyre vil føre videre arbeidet med sammenslåing av kommuner og fylker. Med andre ord sentralisering av makt, fordi mangel på nærhet vil innebære en svekkelse av et reelt demokrati.

Vi er lei oss her nord for den behandling vi får av våre folkevalgte, og ber om hjelp til å få et storting og regjering som er villig til å gi hele folket og hele landet et løft til et bedre liv med nærhet til familie, venner, natur — og reell makt til folket.