Landet trenger en ny kurs:

Nord-Norge er framtida!

TRIVSEL: – Senterpartiet vil at det skal kunne bo og leve folk i hele landet, at vi skal kunne se livskraftige lokalsamfunn i hele landet, der folk trives og har muligheter, skriver Ivar B. Prestbakmo.   Foto: Rune Ottarsen

debatt

De største naturressursene ligger i og utenfor Nord-Norge. Landsdelens muligheter er fantastiske, men da må også verdiskaping og sysselsetting komme landsdelen til gode. Da trengs infrastruktur som gjør det mulig, og da er det uakseptabelt med et vedlikeholdsetterslep på fylkesveier i nord på 20 milliarder og at dagens regjering ikke tar dette nok på alvor. Da er det heller ikke greit at landsdelen har blitt tvunget til å kutte i båt og fergeruter, og at man må se langt inn i framtida for fullføring av skredsikring av fylkesveger.

Gjennom flere forslag på Stortinget de siste årene har Senterpartiet prøvd å gjøre noe med dette. Nå kan det endelig se ut som flere partier kanskje kommer etter, når det akkurat gjelder mer penger til fergedrift i fylkeskommunene — og bra er det. Men det er ikke nok. Det er og bare få år siden Frp sin daværende statssekretær Per Willy Amundsen skrev at problemet var ikke at Troms fikk mindre penger til båt og fergedrift, men at de hadde fått for mye tidligere. Det kan være verdt å ta med seg, når valgkampen strammer seg til.

Landet bygges med infrastruktur. Da er det ikke greit at dagens regjering og stortingsflertall har bevilget flere hundre milliarder til jernbane, men ikke i nord. Det er på tide å få Nord-Norgebanen på sporet, det vil bygge landsdelen, det vil bygge landet og gi muligheter og ringvirkninger som peker inn i framtida.

Den ferske befolkningsstatistikken for 2020 fra SSB viser igjen et år med dramatisk befolkningsnedgang i Nord-Norge. 1.143 færre innbyggere i Troms og Finnmark og 890 færre innbyggere i Nordland, altså 2.033 færre innbyggere i Nord-Norge nå enn for ett år siden, og utviklinga var den samme i 2019. Sentraliseringen skyter fart, og høyreregjeringens sentraliseringspolitikk har forsterket utviklingen. Landet trenger nå virkelig en ny kurs. Høstens stortingsvalg kan gi det om velgerne vil.

Politikk handler om å ville, og vite hvor man vil. Vil man at det skal bo folk i Nord-Norge og hele landet, vil vi at det skal være livskraftige lokalsamfunn og arbeidsplasser her, så kan man ikke som dagens høyreregjering bare si at sentraliseringen går nå sin gang, som om det var en naturlov. Samtidig som man skummer fløten av verdiene naturressursene i nord gir. Derfor er vi i Senterpartiet glad for at stadig flere gjennom de siste årene er blitt med oss i kampen mot sentraliseringen, som dagens høyreregjering og flertallet på Stortinget ikke har tatt på alvor.

Nord-Norge og resten av distrikts-Norge har plass til og behov for alle kunnskapsrike og dyktige unge til våre lokalsamfunn og byer. Det gjelder helsearbeidere, ingeniører, busssjåfører, lærere og anleggsmaskinførere, folk i sjømatnæringa og landbruket — kort sagt, vi trenger folk. Men da trenger vi og en nasjonal politikk og politikere som ikke tror, som dagens høyreregjering, at sentralisering er en naturlov. Vi trenger heller ikke en regjering som tror man slipper unna med litt symbolpolitikk her og noen millioner der, når de store grepene til regjeringen sentraliserer tjenester, arbeidsplasser og folk hver eneste dag.

Vi må gi unge muligheten til å velge framtida si i nord, der mulighetene og framtida er. Vi i Senterpartiet har vært opptatt av det i alle år, vi er opptatt av det i dag og kommer til å være opptatt av det også etter høstens valg. Hva andre partier kommer til å stå for etter valget, skal ikke jeg spå om, men jeg kan jo peke på noe av det de har gjort de siste årene. Det handler om sentralisering av tjenester viktig for folk, historiske økninger av avgifter som rammer næringslivet i Nord-Norge, tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, forsvarspolitikk, fiskeripolitikk, undergraving av kommuner og fylkeskommuners økonomiske muligheter til å gi innbyggerne de tjenestene de skal ha for å utvikle gode lokalsamfunn. Kort sagt, lista er lang over vedtak og politikk som gjennom de siste åtte årene har sentralisert landet, arbeidsplasser og tjenester.

Offentlige velferd skal sikre oss alle likeverdige tjenester i livets ulike faser, i hele landet. Da kan det ikke være slik at stadig flere opplever at tjenestene er lengre unna, at de ikke ivaretar de som har behov og at forskjellene øker. Sentralisering og nedbygging av helsetjenester skaper utrygghet. Når folk ser at ambulansetjenesten sentraliseres og at politireformen fjerner politi fra lokalsamfunn, skaper det usikkerhet om vi faktisk kan bo her. Man kan faktisk lure på om det oppfattes som et problem at det bor folk her, når man hører regjeringens folk uttale seg. Det er ikke greit ! Det setter framtidstrua til mange lokalsamfunn på spill, uten at det er en naturlov at det skal være slik.

Vi opplever alle at digitaliseringen av samfunnet endrer mye i vår hverdag. Ting kan gjøres enklere og raskere. Men hvem bestemte at digitalisering av offentlige og private tjenester skulle bety sentralisering av arbeidsplasser og folk ? Ingen, det bare blir slik, fordi vi ikke har en nasjonal politikk som vil legge til rette for at digitalisering av tjenester og oppgaver kan gi arbeidsplasser i Skjervøy, Senja eller Balsfjord, istedenfor Oslo eller Bergen. Det handler om politikk, det handler om å ville.

Naturressursene er der, og vi har lært oss å nyttiggjøre oss enda mer av dem, både til havs og til lands. Og det er folkan her som gjennom arbeid og med kunnskap har skapt og skaper merverdien som bygger samfunn, som bygger velferd og som skaper framtida. Slik var det før og slik er det nå. Men nå er det også slik at nasjonale, politiske beslutninger eller fravær av nasjonale politiske beslutninger sentraliserer vekk lokalsamfunn, mennesker, velferd, næringsliv og lokal verdiskaping.

Senterpartiet vil at det skal kunne bo og leve folk i hele landet, at vi skal kunne se livskraftige lokalsamfunn i hele landet, der folk trives og har muligheter, både fordi det er viktig i seg selv, men også fordi det er bra for landet og vi som bor her. Det gjør oss rikere som nasjon. Nord-Norge er framtida, da trenger vi en nasjonal politikk også for Nord-Norge.