Vi må ta et felles ansvar for byen:

Elskede Senja — venneløse Finnsnes

MULIGHETER: – Finnsnes har her mange iboende muligheter som vi bør utnytte. Innenfor sjømat og reiseliv kan byen spille sammen med omlandet og være tyngdepunkt for forvaltning, kompetanse og tjenestetilbud, skriver Ole-Martin Lund Andreassen.   Foto: Przemyslaw Wala

Det viktigste er at byen gir noe til de som bor og sokner til Finnsnes

Ole-Martin Lund Andreassen
debatt
Skal vi klare å bygge et livskraftig Senja må vi innse betydningen av at vi tar et felles ansvar for byen Finnsnes.

Vi har arbeidsplassene, vi har de unike mulighetene til opplevelser og natur på Senja, og vi har et offentlig tjenestetilbud som i alle fall ikke står tilbake fra andre kommuner. Men alt det demmer tydeligvis ikke opp for et akselererende fall i innbyggertall, som på sikt vil utgjøre en eksistensiell trussel for alle oss som har virksomhet og bopel i Senja kommune.

Debatten går om virkemidler, politiske valg og prioriteringer lokalt, regionalt og nasjonalt, men jeg tror at for Senja sin del ligger en del av utfordringen i vårt forhold til en del av vår egen identitet. Står vi som kommune med alt vi er og alt vi har, for noe som de som skal velge å flytte til eller ifra, ønsker å være en del av og identifisere seg med?

Spektakulære opplevelser fra kyst og topp, delt på sosiale plattformer, viser tydelig at Senja har et omdømme som de fleste gjerne vil knyttes til. Vi vet imidlertid at for de som står i dette valget, ikke minst de unge, vektlegges også tilgang til noen bymessige kvaliteter, det urbane. Her tror jeg vi sliter! Byen vår, Finnsnes, fremstår uten en klar identitet, langt mindre med noen særegne eller fremtredende kvaliteter — og ganske så venneløs.

Mye må på plass for å snu befolkningsutviklingen i kommunen, men jeg tror at en vesentlig faktor er om vi klarer å løfte opp byen Finnsnes, fordi den kan dekke dette økende behov for alt det et byliv kan by på, handel, kultur, kafé og restauranter, ganske enkelt det moderne mennesket sitt behov for en liten porsjon av det urbane liv.

Ifølge Wikipedia strekker byen seg fra Finnfjordbotn via sentrum til Trollvik og Silsand, men tror jeg ikke geografien her er helt er sammenfallende med folks oppfatning av egen identitet. «Silsandværingan» flest definerer seg nok som senjaværinger, og man er i trøbbel om man omtaler FK Senja som et bydelslag på Finnsnes.En hver by må ha en kritisk masse som i tillegg til et bysentrum også må omfatte noen tilhørende bydeler, og skal vi få alle de som faktisk bor på Finnsnes til å identifisere seg som borgere av byen, må vi gi den et innhold som mange stiller seg bak og kan være stolt av, først da blir silsandværingan frivillig en del av byen Finnsnes.

Finnsnes har her mange iboende muligheter som vi bør utnytte. Innenfor sjømat og reiseliv kan byen spille sammen med omlandet og være tyngdepunkt for forvaltning, kompetanse og tjenestetilbud. Ja, det er vi (og ikke den litt større byen nord for oss) som med rette kan omtale oss som «sjømatbyen». Dersom vi klarer å bygge denne identiteten setter vi oss virkelig på kartet.

Vi kan utvikle oss til å bli en preferert destinasjon fordi vi er i et kommunikasjonsmessig knutepunkt i regionen og i aksen Harstad-Tromsø. Finnsnes er allerede handelsbyen i regionen, den posisjonen kan utvikles, og Studiesentret kan etablere et andre tydeligere regionalt tyngdepunkt og campus som ikke bare leverer kompetanse til det offentlige og næringsliv, men som med sine studenter også bidrar til å vitalisere sentrum og byliv. Barnemuseum, historien om Ottar og miljøet rundt Finnsnesvannet, alt dette kan gi Finnsnes en identitet som mange ønsker å bli en del av, og som også flere ønsker å oppsøke og oppleve.

Hvordan skal vi så få gitt byen et innhold og et særpreg som mange kan stille seg bak? Her som ellers må vi først «snu hodene». Vi som bor i byen og i kommunen må forstå den felles betydningen av å løfte Finnsnes opp og frem. Når vi så skal fylle på med innhold kommer det til å være ulike meninger, men når vi har truffet en beslutning må vi stille oss bak, framsnakke og til og med være stolt av det vi får til.

Her har vi som by et betydelig forbedringspotensial, vi er blant de aller flinkeste i øvelsen «omkamper og lokale gjørmebrytninger», men det bør i fortsettelsen ikke være en del av det vi skal stå for. Prosessen rundt etableringen av Olderhavna var under enhver kritikk, men nå ligger den der, så la oss med stolthet løfte den opp som en flott entrè til byen.

Jeg tror at vi må starte med et betydelig løft av den bymessige infrastrukturen i sentrum, gater, byrom og torg. Det nye gatetunet mellom Kunnskapsparken og Amfi er i så måte et godt forbilde. Vi må gjøre sentrum så trivelig at mennesker ønsker å oppholde seg der, da kommer også det byen er best på, kaféer, matopplevelser, kulturtilbud og vi får et levende liv i sentrum. Det viktigste er at byen gir noe til de som bor og sokner til Finnsnes.


Fylkesnes krever svar fra Søreide om befolkningsnedgangen i nord

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener befolkningsutviklinga i Nord-Norge er alarmerende. Nå krever han svar fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide i muntlig spørretime i Stortinget.


Så er det noen litt lengre løp som kan gi Finnsnes noe særegent, sette det på kartet. Det vil trekke mennesker, ikke bare til Senja, men også til Finnsnes. Norges identitet er sterkt knyttet til sjømat og vi er nasjonalt sjømatkommunen nr. 1.

Reiseliv er også en av fremtidsnæringene, og i New York Times er Senja betegnet som den spennende, uslipte diamanten, for de som ønsker å besøke Arktis og ikke vil møte et overfylt Lofoten. For egen del tror jeg at en identitet knyttet til sjømat og reiseliv, gir store muligheter til å skape arbeidsplasser og aktivitet i byen som er porten inn til Senja.

Distriktsutvikling blir lett et rop til om bevilgninger og virkemidler, men her har vi som innbyggere, kommune og næringsliv en mulighet til selv å ta grep.

For noen år siden var ordføreren i Drammen på besøk på Finnsnes og fortalte hvordan man samlet kreftene lokalt, kvittet seg med omdømmet som en skitten og trist by som de fleste hastet forbi på vei til opplevelser i sør eller vest. Steg for steg endret ditt dette bildet, slik at byen ble et attraktivt sted å bo og komme til. Den jobben bør vi nå starte på Finnsnes.