Nye investeringer i Forsvaret:

Det er Hærens tur nå

DYRT: – Å kjøpe nye stridsvogner er noe langt mer enn å kjøpe isenkram i løs vekt hos jernvaren på hjørnet. Kostnaden er 12-15 milliarder, skriver Hårek Elvenes.   Foto: Merete Borgersen

debatt

Pål B. Nygaard ber meg 17. februar iføre meg hjelm og hørselvern.

Det gjør jeg med glede atter en gang. I så fall for å dra ut i felt og bivåne alt det positive som skjer i Hæren for tiden. Utfordringen tar jeg gjerne.Hæren er for første gang på lenge i ferd med å bli større. Finnmark landforsvar er gjenopprettet, og i fjor fikk Hæren en ny kampbataljon i Porsanger. Det bygges opp en landmilitær organisasjon i Finnmark bestående av flere tusen hær- og HV-soldater. Om få år skal brigadens fjerde bataljon opprettes i Indre Troms, og flere nye mobiliseringsavdelinger settes opp på Østlandet.

Det er levert mye nytt materiell til Hæren de siste årene, for eksempel 144 nye stormpanservogner, 24 nye artilleriskyts, kampluftvern, håndvåpen og 18 ingeniørpanservogner.

Mer er på vei: Fem nye artillerilokaliseringsradarer, 300 nye lastevogner og rundt 80 stridsvogner. Nygaards påstand om at alt skjer etter 2025, stemmer ikke. Rett før sommeren ble det bestilt ytterligere 20 kampvogner, og det skal anskaffes langtrekkende presisjonsvåpen.

Da regjeringen overtok makten i 2013, måtte vi begynne på scratch. Hovedkampsystemer i samtlige forsvarsgrener var modne for utskifting, også i Hæren.


Nye stridsvogner til Hæren og nye utredninger:

Kun for å slippe regninga?


Nye jagerfly, maritime patruljefly, kystvaktskip, luftovervåkingsradarer, Etterretningstjenesten og så videre ble prioritert i første fase av oppbyggingen av Forsvaret. Formidable investeringer er gjort innen fly, fartøy og systemer som gradvis vil gi vesentlig bedre forsvarsevne. Det måtte prioriteres i 2013 da oppbyggingen av Forsvaret startet. Vi måtte bedre vår evne til situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og tilstedeværelse i nordområdene, spesielt i lys av betydelig økt russisk militær aktivitet.

Så gjenstår det å kjøpe nye stridsvogner, det er riktig. Å kjøpe nye stridsvogner er noe langt mer enn å kjøpe isenkram i løs vekt hos jernvaren på hjørnet. Kostnaden er 12-15 milliarder. Det skal kjøpes ca. 80 vogner, mer enn dobbelt så mange som Hæren har i dag.

En så stor og viktig anskaffelse må kvalitetssikres, og det tar nødvendigvis noe tid. Stridsvognsanskaffelsen skal legges fram for Stortinget i år. Jeg er helt enig med Nygaard i at Hæren nå må få nye stridsvogner, og ser fram til at saken kommer til Stortinget. Da rekker jeg å ta «statsmannsdressen» på, før Hærens vuvuzela leverer feltuniformen på depotet for godt.