Lytter regjeringen til trusselvurderingene?

LEOPARD: – Vi er nå i 2021, og regjeringens bidrag til å fornye Hærens døende hovedvåpen er å utrede, for dernest å anskaffe vogner i perioden 2025-2028, skriver Pål B. Nygaard.   Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Etterslepet på materiell investeringer øker!

Pål B. Nygaard
debatt
Hårek Elvenes har på seg «statsmannsdressen» når han kritiserer Rødt og SV i en pågående diskusjon om mer eller mindre alliert tilstedeværelse i nordområdene. Jeg er enig med Høyres forsvarspolitiske talsmann i at alliert tilstedeværelse er viktig. Endog mer viktig i en utvikling der Hæren utsettes for systematisk omsorgssvikt, fra den samme regjeringen de siste åtte årene.

Etterslepet på investeringsmidler for å opprettholde dagens vedtatte hærstruktur med 1 — èn mekanisert brigade, har bygget seg opp under Høyres snart åtte år med forsvarsminister-taburetten.

Det har ikke manglet på utrops-bud fra denne regjeringen om hva Hæren i fremtiden skal få tilført av investeringsmidler, bare ikke nå på deres vakt, men etter 2025 og frem mot 2032.

Hårek Elvenes stiller retorisk spørsmålet om trusselvurderingene som har lyst rødt mot oss siden «Krim-invasjonen» ikke leses eller forstås av de ovennevnte stortingspartier. Det må de selv svare ut. Mer interessant er heller spørsmålet om dagens regjering, forsvarsministeren og ikke minst Høyres «fyrtårn» i forsvarssaker — Hårek Elvenes, leser og tar inn over seg de samme trusselvurderingene?


Nye stridsvogner til Hæren og nye utredninger:

Kun for å slippe regninga?


Nylig inviterte jeg forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til å kommentere i Nordnorsk Debatt, hvorfor regjeringen ikke tar grep for å fornye brigadens stridsvogner? Regjeringen velger å sende saken ut på nye utredninger, med den konsekvens at våre Leopard 2 A4 stridsvogner som er eldst i NATO, ytterliggere forringer vår beredskap. Det var Høyres forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide som allerede i 2015 slo fast at dagens stridsvognpark vil avgå med «teknisk død» etter 2020.

Vi er nå i 2021, og regjeringens bidrag til å fornye Hærens døende hovedvåpen er å utrede, for dernest å anskaffe vogner i perioden 2025-2028. Etterslepet på materiell investeringer øker!

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, med sitt kobbel av rådgivere i forsvarsdepartementet, velger bort å besvare NOF og befolkningen hvorfor regjeringen lar dette skje, til tross for klokkeklare trusselvurderinger.


E-tjenesten: Russland og Kina fortsatt den største trusselen

Den største etterretningstrusselen kommer fortsatt fra Russland og Kina, ifølge E-tjenesten. Mandag la de fram sin åpne trusselvurdering sammen med PST og NSM.


Det eneste som bryter stillheten er lyden av «glasshuset» som ramler sammen — det er å håpe at Hårek Elvenes har iført seg hjelm og hørselvern.