Kjemper dere bare for legene, Søreng og Ness?

HASTEBEHANDLING: Så om legelønninger kan hastebehandles, så bør vel rettferdig lønn for de som jobber på gulvet i helsesektoren i Senja også kunne hastebehandles, spør Kay Erling Ludvigsen.  Foto: Trond Sandnes

debatt

De siste dagene har Folkebladet satt søkelys på at flere leger foretrekker å jobbe i nabokommunene til Senja på bakgrunn av bedre lønnsbetingelser. Ikke lenge etter registrerte jeg flere lokalpolitikere som raskt uttrykte bestemthet i at saken skulle opp på førstkommende møte i helse- og omsorgsutvalget i Senja kommune.

Nestleder i utvalget, Per-Inge Søreng, gikk ut og sa følgende; «På neste møte ønsker jeg at utvalget skal få god informasjon om hva som skjer og hva som er problemet. Og så må vi gjøre noe med det». Altså er Søreng allerede bestemt på at han skal «gjøre noe med det». Vi vet allerede hva som er «problemet». Legene syns de tjener for lite i Senja. De vil ha mer. Så da, kjære Søreng, skal altså du kaste penger på bordet for å løse dette «problemet».


Politikere om legeflukten fra Senja kommune: – Vi må gjøre noe med dette

Flere politikere sier man nå må gjøre noe for å sikre at Senja kommune skal fortsette å ha en god legetjeneste. 27. oktober skal saken opp i helse- og omsorgsutvalget i Senja kommune.


Også leder i utvalget, Martin Ness, er klar på at saken må prioriteres. «Vi er nødt til å prøve å gjøre noe med dette», sier han. Dermed ligger det vel an til tverrpolitisk harmoni om at Senja kommune må øke legelønningene.

Jeg må si at jeg stusser på dette. Jeg undervurderer imidlertid ikke viktigheten av kompetanse i legetjenesten, men jeg synes det er rart at politikerne i Senja setter rekord i saksbehandling med en gang de som har mest fra før klager sin nød.

For det er ikke å stikke under en stol at det er mye å ta tak i når det kommer til lønnspolitikk og mangelen på heltidsstillinger i helsesektoren i Senja. Det er ikke lett å få en rettferdig lønn i en heltidsstilling om du er helsefagarbeider eller sykepleier. Dette har vært kjent i mange år, uten at jeg har sett at det brede politiske miljø i Senja-regionen har stått på barrikadene.

Visste dere, Søreng og Ness, at det er store lønnsforskjeller blant helsefagarbeidere og sykepleiere i Senja — fordi dere ikke har gjort en døyt for å harmonere lønn etter kommunesammenslåingen? I praksis er det nå store forskjeller i helsesektoren her i kommunen, og store urettferdigheter, som definitivt burde ryddes opp i før dere klinker noen ekstra hundretusen på bordet til de som allerede lever av millionlønn!

Så hvor er hjertet deres? Hvorfor er det sånn at dere alltid hopper når de med mest makt og penger roper, og at dere med lynets hastighet lukker garasjeporten når de på gulvet sier i fra? Skjønner dere at dette ser veldig rart ut?

Så om legelønninger kan hastebehandles, så bør vel rettferdig lønn for de som jobber på gulvet i helsesektoren i Senja også kunne hastebehandles? Jeg foreslår derfor at dere tar dette opp på neste møte i helse- og omsorgsutvalget — og gjør noe med det!