Den viktigste døren må være åpen for barna

ANSVAR: – Nå må vi få helsesykepleieren tilbake til barn og ungdom som trenger dem. Jeg forventer at kommunene er seg sitt ansvar bevisst, skriver Kristin Ørmen Johnsen.   Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

debatt

Våren ble ikke som den pleier å være. Ingen barn lekte ute i skolegården, i barnehagen eller i gatene. Heller ikke høsten blir som den pleier fordi korona-pandemien fortsatt setter begrensninger for livene våre. Vi voksne kan takle det, men det gjelder dessverre ikke alle barn.

Altfor mange helsesykepleiere er dessverre fortsatt omplassert fra skoler og helsestasjoner for å jobbe med koronaberedskap. Det gjør meg svært bekymret. Skoleåret er så vidt i gang, mange barn har gledet seg lenge til å se igjen venner og lærere. Mange har også behov for å snakke med skolens helsesykepleier. En de kan prate med når livet er vanskelig, en de kan stole på og få trøst av.

Det tar tid å bygge gode relasjoner mellom voksne og barn. Helsesykepleierne må være der barna er for å bygge den tilliten som trengs for å avdekke vold og overgrep. Helseminister Bent Høie har lenge vært tydelig på at helsesykepleiere skal skjermes. Helsesykepleierne selv sier de er bekymret for barn de ikke får fulgt opp.

Landsforeningen for helsesykepleie forteller om en situasjon som endrer seg fra dag til dag rundt om i kommunene. Det er tydelig at når det oppdages smitte i en kommune er det svært ofte at helsesykepleiere blir omdisponert på kort varsel og på ubestemt tid. Det blir en uforutsigbar og håpløs situasjon for alle. Særlig med tanke på at vi nok kommer til å være i denne situasjonen i lang tid fremover.

Når helsesykepleiere i skolehelsetjenesten blir omdisponert til å jobbe andre steder, gir det et signal om at barn og unge ikke er så viktige. Det kan undergrave den viktige jobben helsesykepleierne gjør. Mange barn og unge har ikke fått det tilbudet de har behov for under pandemien. Det er flere årsaker til det, men nå som nytt skoleår er i gang igjen må vi forvente at kommunene prioriterer dette.

Man trenger ikke å være helsepersonell for å betjene korona-telefonen, foreta smittesporing eller gjennomføre testing. Nå må kommunene være flinke til å tenke alternativer, og gi opplæring til annet personell slik at helsesykepleierne kommer seg tilbake til skolene og helsestasjonene. Barn og unge har krav på en skolehelsetjeneste, det står i kommunehelsetjenesteloven. Hvis barna våre ikke får det de har krav på, må tilsynsmyndighetene gripe inn.

Vi må alle trå til i en krisesituasjon. Jeg skjønner at situasjonen er vanskelig for mange kommuner, men det skal ikke gå utover barna våre. Nå må vi få helsesykepleieren tilbake til barn og ungdom som trenger dem. Jeg forventer at kommunene er seg sitt ansvar bevisst, og sørger for at ingen barn eller ungdom opplever at den viktigste døren på skolen er stengt.