«Det er lys i mørket — vi er mange som bryr oss!»

KRONIKK

STORT ANTALL: - Det handler om hvilket samfunn vi ønsker oss. Det er fortsatt slik at det er mer en seks ganger så mange som tar livet sitt i forhold til de som dør i trafikken, skriver Gry Heggås Jensen.   Foto: Kirkens SOS

Nå er det på tide at det også blir gjort et krafttak for å hindre selvmord

debattI dag, 10 september, er det verdensdagen for selvmordsforebygging. Å høre at noen en kjenner og er glad i, ikke vil leve lenger, er en tøff opplevelse.

«Når en har det som tøffest blir man blind på virkeligheten og alle som er glade i en», er det flere som sier når de ser tilbake på hvordan livet opplevdes da det stormet som verst. Mørket kan være så overveldende at selvmord kan oppleves som eneste utveg.

Mange av de som tar kontakt med oss, gjør det fordi de kan forbli anonyme. Vi snakker daglig med mennesker som kjemper for å holde seg i live. Vi hører om selvmordstanker, og hører hvor komplekst og utfordrende det kan være å finne ut hvordan vi skal leve.

De siste månedene har vist oss i Kirkens SOS, at selvmord har vært tema i dobbelt så mange samtaler sammenlignet med fjoråret. Mange tror at det er farlig å prate og spørre om selvmord, men i virkeligheten er det omvendt. Erfaring viser at å snakke om det vanskelige oppleves lindrende og som en lettelse. Forskning viser at selve samtalen — det å snakke om selvmord, er forebyggende i seg selv.

Årets fokus for Verdensdagen for selvmordsforebygging den 10. september er å stå sammen for forebygging av selvmord. I dag legger regjeringen fram en handlingsplan for forebygging av selvmord. Denne planen vil ha en nullvisjon for selvmord i landet vårt.

«En nullvisjon er en verdi. Det er en visjon vi ikke skal tape av syne selv om vegen dit er lang og krevende. Vi må arbeide ut fra at vi ikke har noen å miste», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kirkens SOS er glade for at det å forebygge selvmord er løftet opp som en problematikk regjeringen tar så på alvor at de innfører en nullvisjon. Vi opplever at det både er en anerkjennelse av at vi i Norge ikke har lykkes godt med å få ned selvmordstallene, samtidig som det er en sterk forpliktelse til å jobbe hardt og langsiktig for å forhindre at flere mennesker tar sitt eget liv.

Vi håper at det også er et løfte om en systematisk tilnærming og bred og økonomisk satsing på tiltak som vi vet har effekt, og inn mot grupper vi vet har en forhøyet risiko for å ta sitt eget liv.

I Kirkens SOS er vi glade for regjeringens nullvisjon, og vi ser fram til å lese den nye handlingsplanen. Vi vil — sammen med andre organisasjoner, fagmiljøer og andre — være med på regjeringens satsing. Men vi må, for all del, ikke forveksle nullvisjon med nulltoleranse. Det er nok tabu, skam og ubehag ved å ikke takle livet.

Vi, som samfunn, må derfor være varsom i tilnærmingen til en nullvisjon, for denne alene endrer ingenting. Derfor er Kirkens SOS opptatt av at nullvisjonen åpner for de gode samtalene rundt selvmord og at vi fortsetter arbeidet med å gjøre det mindre tabu å oppsøke hjelp og snakke om egne selvmordstanker. Vi håper det vil komme tydelig frem at en nullvisjon er nettopp en verdi og et veivalg — og at det handler om hvilket samfunn vi ønsker oss.

Det er fortsatt slik at det er mer en seks ganger så mange som tar livet sitt i forhold til de som dør i trafikken. Mye har heldigvis vært gjort for bedre trafikksikkerhet i Norge. Nå er det på tide at det også blir gjort et krafttak for å hindre selvmord.

Bli med i dag 10. september kl. 19.00, så tenner vi lys utenfor Tromsø Domkirke. Vi tenner lys for alle de som sliter, for de vi har mistet og for de som står igjen. La oss vise at vi som samfunn, bryr oss!

La oss vise at det finnes lys i mørket og håp i håpløsheten. Vi er mange som bryr oss! Jeg vil være utenfor Tromsø Domkirke i dag kl. 19.00 – kommer du?