Den nye bioteknologiloven

«Drømmen blir virkelighet»

BIOTEKNOLOGI

ENDRING: - Ni endringer i bioteknologiloven implementeres allerede fra 1. juli, og alle endringer skal innføres fra 1. januar 2021, skirver Åshild Nruun-Gundersen.   Foto: Frp

debatt

For mange blir drømmen om egne barn virkelighet fra 1. juli.

Enkelte påstår det ikke er «noen menneskerett å få barn». Det er ikke et argument for at staten skal nekte norske borgere hjelp.

Et et høyt ønsket barn kommer til verden er en velsignelse for både barn, foreldre og samfunnet. I en del av verden der fruktbarheten går nedover, er det vår plikt å sørge for at medisinske fremskritt tas i bruk for å sørge for tryggere svangerskap, færre komplikasjoner og flere ønskede barn.

Jeg er stolt av at Fremskrittspartiet til tross for massiv motstand har kjempet gjennom nødvendige endringer i bioteknologiloven.

Frps John I. Alvheim som sto for 16 år siden i front for å tillate PGD, som var helt nødvendig for å kunne gi familien til Mehmet muligheten til å hjelpe sitt 6 år gamle barn å bli frisk. Dette var kontroversielt i 2004, men en selvfølge i dag.

På samme måte vil det i fremtiden være en selvfølge at vi nå tillater NIPT-testing. Dette gjør at familier på et tidlig tidspunkt kan gjøres oppmerksom på eventuelle utfordringer med svangerskapet, og kan forberedes og følges opp dersom fosteret har en alvorlig sykdom.

NIPT fører også til en stor reduksjon i behovet for fostervannsprøve, som beviselig har medført ufrivillig abort av friske og ønskede barn.

Ni endringer i bioteknologiloven implementeres allerede fra 1. juli, og alle endringer skal innføres fra 1. januar 2021.

Eggdonasjon, bedre lagring av egg og sædceller og bruk av moderne teknologi vi gi mange mødre og fedre en mulighet til å oppleve gleden av å få barn, en drøm som var uoppnåelig så sent som for noen måneder siden. Som mor selv er dette den lovendringen jeg er mest stolt over å ha fått på plass.

Selv om Høyre var imot disse endringene, vil jeg rose helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) for å være profesjonell i oppfølgningen av et vedtak både hans parti og regjeringen stemte imot.