Tilsvar til Jan Skogheim:

«Fakta og omdømme i Senja»

KRONIKK

OMDØMME: - Min mening er at du ikke er rett person til og skape et godt omdømme av vår nye kommune, skriver Ole-Roger Storås i sitt tilsvar til Jan Skogheim.   Foto: Trond Sandnes

debatt

Jeg har den siste tiden blitt mer og mer overrasket og mildt sagt forfær over skribenten — og en som er misfornøyd med Senja kommune, Jan Skogheim fra Sørreisa.

I Folkebladet 24. mars kommer han med en påstand som bør kommenteres. Han etterlyser en beklagelse fra Senja kommunestyre i noe han kaller «iscenesatt og hundsing fra Aps Arnold Nilsen» i kommunestyremøte den 27. januar mot Senjalista sin representant, Jasmin Agovic-Nordaas. Ærlig talt, herr Skogheim, hva er du er ute etter? Jeg satt i kommunestyresalen og hørte på innlegget til Nilsen, og kan ikke på noen måte si at Nilsen forulempet Agovic-Nordaas. Så noen beklagelse tror jeg ikke du får.

Du påpeker at nesten hele kommunestyre klappet til Nilsens innlegg: Bare for og ha det helt klart, klappingen var unisont til ordene han brukte for og takke av tidligere ordfører i Lenvik kommune, Geir-Inge Sivertsen. Til orientering så var undertegnede også en som klappet.

Jeg skal her prøve og nevne noe av det fotavtrykket som Geir-Inge Sivertsen og hans administrasjon, med daværende rådmann Margrethe Hagerupsen i spissen, har etterlatt seg. Selv om det var et omstridt tema om hvor den nye ungdomsskolen skulle plasseres, så ble vedtaket at skolen skulle plasseres på Finnsnes. I dag er all debatt glemt, og det ble bra til slutt, det kalles demokrati. Kunnskapsparken med boligblokka bak er enda et eksempel at utviklingen av Finnsnes ikke stoppet.

Fortsetter vi litt ut av sentrum kan en nybygget og topp moderne brannstasjon taes med. Det er et bygg som er tenkt på et framtidig kasernert brannvesen. Selv om det ble en del uenighet med grunneiere i Olderhamna, så vil det, når marinaen er ferdig bli et «smykke» som vil pynte innfarten til byen vår. Idistriktet kan jeg nevne Husøy der Brødrene Karlsen har bygd ny kai og næringsbygg, Fjordgård med rassikring og vedtatt utbygging av havna, Botnhamn med ny kai og slipp. På Silsand står en ny skole klar til bruk fra høsten 2020 for langt inn i framtiden.

Klubben industripark, der Salmar og andre næringsaktører er etablert fra sommeren 2021: Kanskje den største industrisatsing i region og landsdelen på mange tiår. Og for ikke å glemme fjernvarme fra Botnhågen til Finnsnes, der DMS er en av brukerene. Jeg ble valgt inn i Lenvik kommunestyre i 2011 og er meget stolt av det som er blitt til — selv om jeg har vært i opposisjon i disse årene så er det meste av ovennevnte blitt vedtatt enstemmig.

Du nevner noe om omdømme, som innbyggerne i Senja kommune så sårt trenger. Min mening er at du ikke er rett person til og skape et godt omdømme av vår nye kommune. I innlegget ditt tar du til ordet for at enkelte representanter fra blant annet Ap har «klippekort» i kommunestyret, enda en skivebom fra deg. Alle parti går til valg på et program som er satt sammen ut fra det som lokalt sees som nødvendig i neste kommunestyreperiode. Vi som representerer disse partiene er valgt gjennom en demokratisk prosess og har ingenting med «klippekortordninger» og gjøre.

Jeg vil bruke all min politiske energi på at vi i Senja kommune skal gi et godt omdømme til både velgere og innbyggere.Helt til slutt må jeg si når du bruker noen av de som dessverre ikke blant oss lenger som kilder, Jan Skogheim, la dem hvile.