Kjære alle sambygdinger i Sørreisa!

IMPONERT: Jeg er ydmyk og imponert over den jobben som gjøres blant kommunens ansatte, frivillige og befolkningen for øvrig.  Foto: Amund Hansen

debatt

Jeg føler nå behov for å berømme dere alle for å ta del i den nasjonale dugnaden vi står i. Denne dugnaden er helt nødvendig for å ivareta alle innbyggere, kommunen vår og landet for øvrig, og ikke minst for verdens befolkning. Vi Sørreisaværinger er kjent for å stå opp for hverandre, hjelpe hverandre og vise solidaritet for hverandre. Det dere alle viser nå, er at dugnadsånden lever i beste velgående i vårt lokalsamfunn. Mange frivillige har meldt seg for å ta aktivt del i vår felles dugnad. Dette setter vi stor pris på.

Ingen av oss vet hva de neste dagene og ukene vil bringe. Det vi har opplevd til nå er at situasjonen forandrer seg fra time til time og fra dag til dag. Vi erfarer nå at kommunikasjon og informasjon er viktigere enn noen gang. Jeg oppfordrer dere til å oppsøke og følge med på kommunens hjemmesider, hvor oppdatert informasjon legges ut fortløpende. Det vil også bli sendt ut informasjon til hver husstand.

Kommunens kriseledelse ble satt allerede den 6.mars og har hatt møter hver dag, noen ganger flere ganger pr dag, for å sammenfatte og systematisere informasjon samt for å ta nødvendige avgjørelser til beste for kommunens innbyggere og ansatte. Dere kan alle være trygg på at hver og en i kriseledelsen, enhetsledere og ansatte for øvrig, gjør sitt aller ytterste for at vi skal begrense skadevirkningene, men samtidig opprettholde et så godt tilbud som mulig i denne situasjonen.

Jeg er glad for at vi har en tydelig kommuneoverlege og et fremoverlent helsepersonell for øvrig, som gir velbegrunnede faglige råd, slik at kommunen kan fatte gode vedtak etter smittevernloven. Jeg kan ikke få fullrost vårt helsepersonell nok for å ta denne situasjonen på høyeste alvor. Vi må alle gjøre det vi kan for å avgrense et virus som kan få alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker. Det kommunelegene bestemmer og tilrår, er av hensyn til hele befolkningen i en tid der vi alle blir satt på prøve. Dette både skal og må vi respektere, og jeg har den fulle tillit til at det legene avgjør og tilrår er til det beste for våre innbyggere.

Stenging av skole og barnehager, og sterkt redusert tilbud i samfunnet på alle felt, er smertefullt for oss alle. Jeg føler virkelig med alle dere som nå føler en sterk bekymring for økonomi og andre følger av de omfattende tiltak som er satt inn. Samtidig er dette helt nødvendig for å trygge hele befolkningen. Vi gjør det som må til for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Som ordfører er det betryggende å se at alle partiene i landet har samlet seg om en krisepakke for de som blir rammet i arbeidslivet. Det er all grunn til å tro at pakken i seg selv er ikke nok, men det er gitt signaler om at ytterligere økonomisk bistand vil komme. Uansett, at våre stortingspolitikere står sammen er en styrke i en tid de fleste av oss ikke har opplevd før.

Jeg er ydmyk og imponert over den jobben som gjøres blant kommunens ansatte, frivillige og befolkningen for øvrig. Jeg vil rette en dyptfølt takk til kommunens kriseledelse som nå jobber nærmest døgnet rundt for å bidra til å trygge oss alle og for å sikre at alle får både riktig og viktig informasjon. Jeg vil også uttrykke stor beundring og en varm takk til alt helsepersonell i vår og i samarbeidende kommuner, for den innsats og stå-på vilje dere viser. Med arbeid i fremste linje og med fare for å utsette seg selv for smitterisiko, utfører dere oppgavene på en særdeles imponerende måte. Retter også en stor takk til kommunens øvrige ansatte for den forbilledlige jobben dere utfører. Til tross for den spesielle situasjonen vi er i, opplever jeg at dere står på og holder hjulene i gang til beste for oss alle. Til slutt en ektefølt takk til alle innbyggerne i Sørreisa kommune som på hver deres måte bidrar i et historisk dugnadsarbeid.

Jeg er særdeles stolt over å få lov til å være ordfører i en hjertevarm kommune som vår. La oss alle sammen holde hodet kaldt og hjertet varmt. Sammen skal vi komme oss gjennom denne perioden!