Opprop til idretten i Troms:

Skjebnetime for fellesidretten

STÅ SAMMEN: - Dette er skjebnetime for Troms idrettskrets. Alle idrettsråd og særkretser i Troms bør møte med alle sine representante, skriver Knut Bjørklund.   Foto: Thomas Olsen

Det er derfor mange grunner til at Troms-idretten bør møte opp fulltallig 16. og 17. november

ARTIKKELFORFATTER: Knut Bjørklund. 

debatt

Skjebnetime for fellesidretten — møt opp på idrettskretstinget!

Lørdag 16. november er alle idrettsråd og særkretser i Troms innkalt til ekstraordinært idrettskretsting i Tromsø. Påmeldingsfristen er usatt til 6. november. Idrettskretsen dekker reise- og oppholdsutgifter for representanter fra alle idrettsråd etter bestemte regler.

Samme dag møter også Finnmark idrettskrets til tilsvarende ekstraordinært idrettskretsting i Tromsø. Begge idrettskretser skal ta stilling til sammenslåing. Det er en positiv innstilling for dette, men delegatene skal stå fritt til å ha en åpen debatt, komme med forslag og stemme etter egen overbevisning. Dersom flertallet i begge idrettskretser sier ja på lørdag til sammenslåing, så blir det et felles idrettskretsting søndag 17. november i den nye store idrettskretsen.

Men om en eller begge kretser sier ja til utsettelse i to år, eller vedtar nei til sammenslåing, så spiller vi ballen tilbake til Norges idrettsforbund som enten vil akseptere vår avgjørelse eller bruke tvang.

Derfor er dette en skjebnetime for Troms idrettskrets. Alle idrettsråd og særkretser i Troms bør møte med alle sine representanter. En av de viktige saker som vi skal ta stilling til på søndag er den framtidige fordeling av representanter til idrettstingene. Troms idrettskrets har i dag dobbelt så mange medlemmer og idrettslag som Finnmark idrettskrets. Forholdet er 67 prosent vs 33 prosent.

Styret i Troms idrettskrets har vedtatt å foreslå en modell med maksimum 80 representanter på idrettskretstingene, hvorav 40 fra idrettsrådene og 40 fra særidrettene. De 40 fra idrettsrådene skal avspeile medlemmene i de to regionene Troms og Finnmark med 24 fra Troms og 16 fra Finnmark. Dette vil gi 60 prosent av representantene fra Troms og 40 prosent fra Finnmark.

De enkelte særidretter velger sine representanter (til sammen 40) som de mener best representerer deres idrett, enten de kommer fra region Troms eller region Finnmark. Styret i Finnmark IK har vedtatt å foreslå en modell med 150 representanter på idrettskretstingene,med 75 fra idrettsrådene og 75 fra særidrettene. Deres modell forutsetter en helt annen fordeling av representantene, hvor Troms kan komme ut med kun 52 prosent vs. 48 prosent til Finnmark.

Dette har ikke interimsstyret kunnet oppnå noen enighet om. Avstanden er så stor at det er enighet om at begge alternativer vil bli fremlagt det nye konstituerende idrettstinget til avgjørelse. Her står vi ovenfor enda en uløst utfordring. Troms idrettskrets har vanligvis 40-45 deltakere på sine idrettskretsting, med representanter kun fra idrettsråd og særidretter. I dagens Finnmark idrettskrets har også representanter fra idrettslag rett til å møte på idrettskretstingene. De har derfor alltid større tingforsamlinger enn hva vi har i Troms, med gjerne opptil 70-80 representanter.

Med sin lovbestemmelse, kan Finnmark teoretisk ha opptil 250 representanter, noe kan skape uforutsigbarhet. Dersom begge idrettskretser har forventninger om å kunne møte med alle sine tilreisende representanter til det konstituerende tinget i den nye idrettskretsen, så vil region Finnmark kunne ha en betydelig overtallighet som vil avgjøre den nye idrettskretsens fremtid både hva angår fastsettelse av lovbestemmelser og ikke minst valg.

Interimsstyret for den nye idrettskretsen har sitt siste møte 8.11. Troms vil her foreslå en representasjon på det konstituerende idrettstinget som avspeiler dagens medlemstall i de to regionene. Finnmark idrettskrets har ledet interimsstyrets arbeid. Valgkomiteens leder er fra Finnmark. Valgkomiteen foreslår at den nye styrelederen skal komme fra Finnmark. Likeledes at leder i kontrollkomiteen også skal være fra Finnmark. Det er derfor mange grunner til at Troms-idretten bør møte opp fulltallig 16. og 17. november.