«Finnsnes Forum — meld oppbud!»

KRONIKK

FANGET: - Hovedfokuset må være å skape en næringsforening, og ikke en forening som tror at deres hovedoppgave er å lage en gedigen hjemme-alene-fest for folk som ønsker å sitte på fanget til ulike kjendiser, skriver Kay Erling Ludvigsen.   Foto: Susanne Noreng

Vi har med en forening å gjøre som ligger i kunstig koma

debattDet siste årets kontroverser rundt driften av Finnsnes Forum er en trist affære for Finnsnes og for nye Senja kommune. Per i dag er selve organisasjonen, næringslivet på Finnsnes og andre medlemmer (samt kreditorer) i en slags limbo vi ikke kan se en umiddelbar løsning på.

Sommeren 2018 ble kommunestyret og formannskapet i Lenvik gjort kjent med at Finnsnes Forum trengte en kommunal garanti fra Lenvik kommune for å kunne arrangere Finnsnes i Fest. Garanti-forespørselen kom få dager før festivalen skulle starte, og var basert på et krav fra flere av artistene — som ikke ønsket å spille uten at de var garantert betaling. Lenvik kommune ved formannskapet innvilget en slik garanti, og festivalen ble gjennomført.

Høsten 2018 ba jeg flere ganger om en orientering i kommunestyret fra Finnsnes Forum. Ordfører Geir-Inge Sivertsen sa gjentatte ganger at han hadde invitert Finnsnes Forum til kommunestyret, og at han regnet med at de ville komme å orientere om situasjonen i løpet av kort tid.

Det var ikke før jeg meldte inn en interpellasjon i april i år at Finnsnes Forum kom for å orienterte kommunestyret. Det vil si, de var de eneste som mente at de orienterte om noe som helst. I virkeligheten var kommunestyret vitne til 15 minutter med «tomprat» der økonomi nærmest ble totalt forbigått i orienteringen. Kommunestyret stilte seg for øvrig enstemmig bak min interpellasjon i det samme møtet, der det blant annet ble vedtatt at det skulle stilles krav til innlevert regnskap for å kunne motta tilskudd fra kommunen i framtiden.

Finnsnes Forum er en næringsforening som gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med Lenvik kommune. Foreningens hovedsatsing skal være å skape aktivitet i området som igjen skal komme næringslivet til gode. Det er også nevnt i flere dokumenter at Finnsnes Forum skal bidra til kultur, og at barneby-perspektivet skal vises i det de driver på med. I perioden 2016 til 2019 har Lenvik kommune totalt utbetalt 818.000 kroner kroner til Finnsnes Forum.

Barneby-perspektivet har blitt trukket frem som noe av det viktigste for Finnsnes Forum. De ønsker mer fokus på tilbud til barn og familier i alt de driver med. I utgangspunktet skal jeg si meg enig med ledelsen i næringsforeningen når det kommer til disse tankene. Finnsnes i Fest 2019 var imidlertid en katastrofe med tanke på tilbud for barn og unge. Det er mange år siden det har vært så dårlig tilbud for våre yngste under festuka. Samtidig som styreleder Morten Karolius stod og proklamerte en navneendring for festivalen, var fortsatt hovedfokuset på fest og moro for de voksne. Det er noe fundamentalt galt mellom tale og praksis i denne organisasjonen.

Etter årets festival kom det frem at Finnsnes Forum satt igjen med en samlet gjeld på rundt 2,5 millioner kroner. En slik gjeld er åpenbart uhyre vanskelig å håndtere. Derfor ble det innkalt til årsmøte i foreningen ikke bare én, men to ganger høsten 2019. Begge disse møtene ble avlyst av ulike grunner. Nå nylig har det kommet frem i Folkebladet at organisasjonen mangler styremedlemmer. Slik det er i dag er Morten Karolius styreleder for seg selv.

Situasjonen nå er at ingen helt vet hva planen er for å rette opp i økonomien — eller om det i det hele tatt er en plan. Stillheten fra Finnsnes Forum er påtakelig. Enkelte ganger er det fristende å tro at foreningen bare lukker øynene «og håper at det hele går over av seg selv».

Vel, det gjør det altså ikke. Vi har med en forening å gjøre som ligger i kunstig koma. Samtidig som dette skjer tikker klokka ubønnhørlig fort for neste års Finnsnes i Fest, og ikke minst for næringslivet. Blir det julegate i år? Får næringslivet noen som helst støtte av sin egen forening? Det jeg hører er i alle fall at det er en umulighet å få noen ansvarlige i Finnsnes Forum til å ta telefonen når disse spørsmålene melder seg.

Så hva bør skje? Jo, næringslivet må organisere seg på nytt i en ny forening. Vi kan ikke la amatører ødelegge for et næringsliv i kraftig vekst. Dette er en situasjon som ingen kan tjene på. En ny næringsforening bør dernest få økonomisk støtte fra det nye kommunestyret i Senja. En samarbeidsavtale mellom kommune og ny forening må på plass.

Blanke ark må til. Hovedfokuset må være å skape en næringsforening, og ikke en forening som tror at deres hovedoppgave er å lage en gedigen hjemme-alene-fest for folk som ønsker å sitte på fanget til ulike kjendiser. Disse fangsitterne har for øvrig rømt fra både Finnsnes i Fest og Finnsnes Forum da de har sett hvor veien går. Igjen sitter Morten Karolius sammen med daglig leder med det hele og fulle ansvaret alene, selv om betydelige deler av underskuddet er skapt under tidligere festivalsjef og styreleder Beate Seljenes sin ledelse.

Jeg har (tro det eller ei) sympati for de som styrer foreningen. Det må være utrolig tungt å lede en organisasjon der alle med medansvar bare hopper av etter eget forgodtbefinnende. Likevel mener jeg at styreleder Karolius feiler i en vesentlig del av sitt virke. For å rydde opp i dette må han være ærlig. Per i dag er bortforklaringene for store til at man kan gjenopprette tilliten mellom organisasjonen, medlemmene og kreditorene.

Si det som det er; Dette går ikke lengre! Gjelden har blitt umulig å håndtere. La nye folk starte en ny forening — og la de slippe å sitte å vente på at dere skal innkalle og avvikle et årsmøte som dere egentlig ikke vil ha. Gi beskjed til håpefulle kreditorer at toget har gått. At luften har gått ut av ballongen. Meld oppbud. Si unnskyld. Vær ærlig! Det er dét Finnsnes fortjener akkurat nå.