En fireårsperiode går mot slutten:

Utålmodig etter å utvikle lokalsamfunnet videre

KRONIKK

AREAL: - Vi trenger også mer næringsareal i Salangen. Vi må selv sørge for å ha et kommunalt næringsfond, siden stortingsflertallet og regjeringa har sørget for at vi i år fikk tilskudd til 1/12-del av det næringsfondet vi hadde i 2014, skriver Sigrun Wiggen Prestbakmo.   Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen

Vi har mye å kjempe for, og innbyggerne fortjener full innsats

SIGRUN WIGGEN PRESTBAKMO

SKRIBENT: Sigrun Wiggen Prestbakmo 

debatt

Det går mot slutten av en fireårsperiode og oppstarten av et nytt kommunestyre. Senterpartiet i Salangen er glade for det vi har fått til sammen med kommunestyret i perioden som går mot slutten, men er utålmodig etter å utvikle lokalsamfunnet videre.

Vi ser at vi må fortsette å skjerme pleie- og omsorgsavdelingen for kutt, fordi vi blir flere eldre de neste årene. Men å «skjerme for kutt» vil ikke være nok. Det vil være nødvendig å styrke tjenesten, og det vil være nødvendig å sikre både fleksibilitet i tilbudet som gis, samt holde fast på samarbeidet med frivillige, som er uvurderlig for oss. Et viktig tiltak for å sikre stabile tjenester er å fortsatt ha fokus på å unngå uønsket deltid.

Å bygge heltidskultur i organisasjonen er en oppgave som krever mye av oss som folkevalgte, det krever arbeid over tid og godt samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte. Stabil og trygg arbeidskraft gir etter Senterpartiets mening gode og forutsigbare tjenester, og det å bygge heltidskultur vil være et interessant tiltak å ta med seg inn i arbeidet med Helse- og omsorgsplanen som skal behandles etter valget. Vi er ingenting uten det dyktige personalet.

Privatisering vil etter vårt syn svekke det offentlige tilbudet, og gjøre det vanskeligere å drive god omsorg og oppfølging av den enkelte. Derfor har jeg underskrevet Fagforbundets ordførerløfte, vi deler ambisjoner på dette området.

For å styrke velferd er tilrettelegging for næringsutvikling, og etablering av bedrifter, sentralt. Det skaffer skatteinntekter til kommunen og det bringer folk til lokalsamfunnet. Vi har næringsutøvere i mange bransjer, som skaper aktivitet og arbeidsplasser. Vi har fått på plass støtte til nydyrking for landbruksnæringa, og vi vil videreføre dette.

Vi trenger også mer næringsareal i Salangen. Vi må selv sørge for å ha et kommunalt næringsfond, siden stortingsflertallet og regjeringa har sørget for at vi i år fikk tilskudd til 1/12-del av det næringsfondet vi hadde i 2014. Regionale utviklingsmidler har KMD rasert i denne regjeringsperioden. Vi vil at kommunen skal være en god samarbeidspartner for lokalt næringsliv, og fortsette å tilby veiledning og oppfølging av bedrifter.

Senterpartiet i Salangen vil også ha et løft i kulturtilbudet til barn og unge. Prosjekter for å teste ut ny aktivitet, og for å drive utviklingsarbeid i for eksempel kulturskolen, mener vi blir viktig. Det å opprettholde bredde i aktivitetstilbudet til barn og unge er viktig for trivsel, fellesskap og folkehelse, og det må alltid være en ambisjon å fornye seg.

Senterpartiet i Salangen mener kommunen må samarbeide godt med lag og foreninger, med lokalt næringsliv og med andre kommuner, for å skape gode tjenester nært folk. Det innebærer å ha en «åpen dør» for gode ideer og innspill, men også å strekke seg langt for å bidra med de ressursene vi har.

Senterpartiet kommer selvfølgelig til å kjempe videre for Sjøvegan VGS, for ambulansetjenesten, for en best mulig polititjeneste for vårt lokalsamfunn, og for fjerning av 2,5 km-regelen slik at folk får bruke hyttene sine som før. Vi er heldige som har vårt moderparti i ryggen, det gir styrke i lokalpolitisk arbeid, og i arbeid med å endre nasjonal politikk.

Det blir en krevende jobb for det nye kommunestyret å løse oppgavene, siden lønns- og kostnadsveksten i samfunnet er større enn økningen i kommunens inntekter. Da må vi samarbeide enda bedre, vi må ha enda bedre dialog med våre innbyggere og vi må ha fokus på å være ryddige og gode arbeidsgivere.

Senterpartiet i Salangen ønsker alle godt valg, vi håper på et valgresultat som gir oss størst mulig anledning til å få vedtatt det vi har programfestet. Vi ønsker de øvrige fire partiene lykke til, og ser at i veldig mange saker vil vi finne gode løsninger sammen. Alle partiene må samarbeide om det vi er enige om, så får vi diskutere der vi er uenige.

Vi har mye å kjempe for, og innbyggerne fortjener full innsats og et kommunestyre som samarbeider godt, både i solskinn og regn. Godt valg, bruk stemmeretten, og velg gjerne Senterpartiets liste til kommunes- og fylkesvalget denne gangen.

Godt valg.