Usmakelige dobbeltroller oppdrett og politikk

Skremmende: – Det er rett og slett skremmende å registrere at interessen for villfisken er så fraværende, skriver Fred Jørgensen.  

debatt

«Krever at regjeringen må bistå algerammede havbruksaktører og berørte lokalsamfunn i nord» sto det i HT 01.19. Bak kravet står fylkespolitikere fra SP, Ap, Krf, Venstre, Høyre og Frp.

SV ved Edvin Eriksen responderte umiddelbart på første artikkel med tilsvar den 02.07 og setter fingeren på næringens og politikernes ønske om utvidet MTB (maksimalt tillatt biomasse) og midlertidig utvidelse av lokaliteter. Hans synspunkter her deles av Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms.

Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk takker Edvin Eriksen for oppfølgingen, og skal ikke gjenta SV’s argumenter. Vi vil heller rette fokus mot andre betenkelige sider ved saken. Kravet er nemlig ført i pennen og underskrevet av Irene Lange Nordahl, gruppeleder fylkesgruppa Troms Senterparti. Ikke morsomt å gå ut mot enkeltpersoner som sådan, men hennes bakgrunn i yrkessammenheng gjør at det er nødvendig å reagere.

Irene Lange Nordahl hadde frem til 2018 en av toppjobbene i SalMar. Da gikk hun til ei stilling i noe som kaller seg Senja Næringshage hvor en av de viktigste oppgavene er å jobbe med leverandørutvikling havbruk Troms.

Flere artikler har denne våren vært skrevet om samrøre mellom oppdrett og politikk. Dette er et klart og tydelig eksempel og nok et eksempel på at denne næringen har en planmessig og taktisk måte å jobbe på. Det er nærmest utrolig at politikere fra de andre partiene bak artikkelen lar seg bruke på denne måten.

Det kan kanskje kalles ubetenksomt, men det holder ikke. En dreven politiker skal forstå når hun er i et habilitetsmessig grenseland. Det er dette som er problemet: Samrøret mellom næringen og politikerne er blitt så vanlig at man man har sluppet gjennom med det meste. Man er blitt likegyldig?

Norges Jeger og Fiskerforbund Troms inviterer i disse dager til seminar for politikere om situasjonen for villaksen i fylket. Det arrangeres den 06.07.19 ved Målselvfossen camping. Hvis informasjon undertegnede har fått. 2 dager før påmeldingsfristen, stemmer, har kun ett parti vist sin interesse, nemlig SV.

Det er rett og slett skremmende å registrere at interessen for villfisken er så fraværende. Årsrapporten for 2019 fra NINA, (Norsk Institutt for naturforsking) viser at mer enn halvparten av elvene i vårt fylke er merket faregrad rødt, som betyr sterkt genetisk innslag fra rømt oppdrettsfisk. Også Målselva og Salangselva. Den uavklarte lakselussituasjonen kommer i tillegg.

Det er tydeligvis viktigere å stå fram for oppdrettsnæringen enn å vise bekymring for villfisken. Dette i villaksens år.

Det mange velgere som ikke ønsker seg slike politikere.

Etter høringsrunden for Kystsoneplan 2 har det vært en relativt stille periode. Kravet fra fylkespolitikerne til regjeringen viser at det er da det er viktig å følge med.

Vi i Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms har en klar målsetting om å følge de politiske partienes standpunkter vedrørende lakseoppdrett nøye frem mot valget og offentliggjøre disse. Vi mener det er avgjørende at det stilles krav til næringen om å ta større miljøansvar. Gode alternativer finnes allerede, om enn litt dyrere, men det er miljøet verdt. Det blir billigere etterhvert.

Denne næringen forurenser miljøet på en måte ingen andre næringer får tillatelse til.

Vi håper flest mulig støtter vårt initiativ og melder seg inn i vår gruppe på Facebook.