Helikopter, beredskap og statistikk

Skandale: – Det er en oppriktig skandale vi nå er vitne til, skriver Tor Eriksen.   Foto: Jan-Erik Bergstad

debatt

Jeg tenker at det er greit å informere om noe vi har jobbet med de siste ukene. Statistikken er den som Stortinget forholder seg til, men som ikke på noen måte er korrekt. Statistikken er fra Forsvarets årsrapport som er gitt til Stortinget, og viser kun fem oppdrag i 2018. Faktum er følgende: 88 sivile oppdrag for Politi, søk og ambulanse i 2018 for Bell 412 fra Bardufoss og 339 skvadronen. I tillegg kommer det militære operasjoner med mange oppdrag i Troms, men også sterkt økende i Finnmark på grunn av situasjonen med grensevakt og oppbygging av militær struktur. Det være seg både militær beredskap, men også generelle militære oppdrag i hele landsdelen. Det er en skandale at beslutningstakerne ikke har korrekte fakta.

Om de som lager statistikk ikke sitter med alle fakta er for meg ukjent, men når faktum ikke ligger til grunn, er det å regne som en skandale som må bli synliggjort for både Stortinget og sentrale aktører i Forsvaret.

Vi kan også lese i media at regjeringen nå ønsker en hasteløsning med redningshelikopter i Troms. I første omgang snakkes det om lokalisering på Bardufoss. Er dette politisk retorikk på høyt plan? Hvis dette er et forsøk med et plaster på såret for raseringen av 339 skvadronen på Bardufoss, så er dette lite verdt. Er det som supplement og oppriktig for å styrke beredskapen generelt i nord, så er dette bra. Uansett, så er ikke jeg overbevist om intensjonen. Redningshelikopter og dedikerte militære helikopter er forskjellige prosesser, men jeg er dessverre ikke overbevist om at alle rikspolitikere har den samme oppfatningen. Regjeringen og Arbeiderpartiet burde ha vært mer lydhøre til sine lokal- og fylkespartier i Troms og Finnmark. Det er Justisdepartementet som styrer redningshelikoptrene som opereres av Forsvaret, mens de øvrige militære helikoptrene ligger i sin helhet under Forsvaret.

Når det er sagt, så ønsker vel regjeringen sivile aktører inn for å løse floken.

Det er en oppriktig skandale vi nå er vitne til, der Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Arbeiderpartiet, gjorde vedtak om å rasere den militære dedikerte helikopterstrukturen for Hæren i nord. Når beslutningstakerne i tillegg ikke evner å snu i denne saken, selv om de innser at vedtaket er basert på en total feilvurdering, så sier det sitt. Helikoptrene skal til Rygge, uansett hva som kommer inn av fakta og argumentasjon mot beslutningen. At tydelige signaler fra Sjef for Hæren og tidligere forsvars-topper og E-tjenesten ignoreres, vitner om en arroganse og maktmisbruk uten sidestykke.

Hva sier egentlig Justisdepartementet til dette, spesielt med tanke på grenseovervåking mellom Finnmark og Russland, der Forsvaret har den viktigste nasjonale og internasjonale overvåkingen mot en potensiell trussel fra øst. Helikoptrene på Bardufoss er her sentrale, og til tider avgjørende for å ivareta trygghet, men også potensiell livsviktig bistand hvis det skjer ei militær ulykke langt fra nærmeste vei, ressurs og bebyggelse. Her kan minutter være forskjell på liv og død.

Senterpartiet har hele tiden vært som en terrier i sakene som har omhandlet Forsvaret, men har hatt vanskelig for å få gehør. Vi hadde en tro om at Venstre og Krf skulle kreve kursendring i disse sakene når de kom, og før de kom i regjering, men de har tydeligvis måtte svelge sine saker om Forsvaret for å komme i makt og posisjon.

At Arbeiderpartiet jobber febrilsk for å snu dette, etter at regjeringen har sviktet i sine lovnader, blir dessverre trist å være vitne til. Varsellampene blinket febrilsk umiddelbart etter vedtaket for over to år siden, men de tok det ikke innover seg før det var for seint.

Kampen er ikke over. Vi jobber på med uforminsket styrke.