Åpnert brev til de politiske partiene i Målselv kommunestyre:

Trenger ikke de fødende i Målselv jordmorhjelp lenger?

TRYGGHET - Jeg har snakket med og fått tilbakemeldinger fra så mange kvinner, at jeg vet hva en trygg og faglig flink jordmor betyr for fødekvinner som bor langt fra fødeinstitusjonene. skriver Ruth Tollefsen.  Foto: Highway Starz, Colorbox

Det gir også et dårlig signal til vår nabokommune Bardu

Ruth Tollefsen
debatt

Trenger ikke de fødende kvinnene i Målselv jordmorhjelp under fødselen lenger?

Det blir nemlig konsekvensen dersom dere fjerner den delen, 50 prosent av jordmorstillinga som i dag dekker Målselv ansvar for vaktberedskap for gravide i Målselv og Bardu!

Jeg håper jo egentlig at alle, også dere politikere som muligens mer eller mindre er ferdig med egne barnefødsler, ønsker at unge kvinner i Målselv skal våge å bli gravid og føde de barna som framtida trenger. Selv i en økonomisk trang periode for kommunen, er det direkte uansvarlig å redusere en fra før knapp, men utrulig viktig fagressurs, som ei spesialutdanna og godt trena jordmor er.

Det gir dårlige signaler til unge gravide kvinner i Målselv om at de ikke fortjener hjelp, støtte og trygging av jordmor under turen til fødestedet. Blir det fødsel underveis? Tja, da får dere fikse det aleine; Om skuldrene til barnet blir sittende fast eller det blir en stor blødning hos mor under fødselen, eller ungen er prematur og dårlig og trenger hjelp etter fødselen, tja, hva da..?

Jeg har snakket med og fått tilbakemeldinger fra så mange kvinner, at jeg vet hva en trygg og faglig flink jordmor betyr for fødekvinner som bor langt fra fødeinstitusjonene. Kvinner som må reise milevis i økende fødselssmerte og med angst for ikke å nå fram i tide. Jeg tenker at vi har plikt til og ansvar for å gi de unge som er villig til å få barn, en trygg situasjon under fødselen. Da må man ha på plass den fødselsspesialisten som jordmor er ute i distriktet. Hun kan ikke erstattes av noen annen yrkesgruppe. Hverken kommunelege eller ambulansepersonell kan godt nok erstatte jordmor for en kvinne i fødsel.

Jeg syns også det gir et merkelig signal til befolkninga det å fjerne følgeberedskapen for kvinner i fødsel nå når fødselstallet er så bra som det er i år i Målselv. Det kan dessverre oppfattes som en straff.

Det gir også et dårlig signal til vår nabokommune Bardu, som vi har hatt et godt samarbeid om følgeberedskapen med, gjennom mange år. Faktisk var det vi i Målselv som i sin tid var pådriver til at de to nabokommunene fikk i stand dette fantastisk trygge og stabile interkommunale jordmorsamarbeidet som følgeberedskapen for fødende er. Hvert eneste år har vi to jordmødre som har samarbeidet om følgetjenesten hatt flere transportfødsler og ikke-planlagte hjemmefødsler. Et år hadde jeg 11 slike fødsler. Heretter skal altså slike kvinner ikke få jordmorhjelp i Målselv?

Som «gammeljordmor» i Målselv har jeg gjennomlevd mange omorganiseringer, stillingsendringer og økonomisk trange tider i kommunen min. Men jeg har alltid hatt inntrykk av at administrasjon og politisk ledelse har forstått behovet for og ville verne om den jordmorberedskapen som fødende alltid har hatt i Målselv, og som vi alle vet at de fortsatt selvsagt trenger.

De fleste politikere ser forhåpentligvis at det å spare et par hundre tusen kroner på ei redusert jordmorstilling, betyr ingenting mot den verdien som trygge og fødevillige kvinner og friske barn betyr for kommunen vår i årene som kommer.

Derfor er oppfordringa mi; Behold ordninga for jordmorberedskap i Målselv. Det er snakk om ei 50 prosents stilling. Og i samarbeid med Bardu blir det et fortsatt forutsigbart og trygt tilbud til fødekvinnene og en trygg ankomst til de nye, små innbyggerne våre. Det har vi råd til!