Til noen av de mest miljøfiendtlige politikerne Norge har sett:

Stopp forurensningen av fjordene våre!

MILJØDREPER: - Dere bedriver dobbel miljøregnskapsføring også! Dreper miljøet med ene hånda og kaster blår i øynene på verden med den andre! skriver Jan Skogheim.   Foto: Vidar Bjørkli

Er det virkelig så vanskelig å forstå sammenhengen mellom døde fjorder og lakseoppdrett?

Jan Skogheim
debatt

For en tid tilbake skrev jeg et debattinnlegg under overskriften; «Gi oss fjordene tilbake!» der jeg oppfordret politikere i kommune, fylke og stat til å ta en tenkepause. En tenkepause de burde bruke til å tenke over om ikke veksten innenfor lakseoppdrett var stor nok. Og diskutere hvordan de kunne få tilbake livet i fjordene igjen. Eller i alle fall å prøve å bevare det lille som er igjen. Det kunne jeg ha spart meg.

Siste tilskudd til å ødelegge miljøet og det maritime livet langs kysten vår skjedde i Vardø kommunestyre nylig. Vardø kommune ga nemlig tidligere fotballspiller Morten Gamst Pedersen med venner tillatelse til å starte opp med oppdrett midt i det beste kongekrabbefeltet i Øst-Finnmark. I et område som fra før er et viktig gyte- og oppvekstområde for lodde og kystreke. I tillegg er dette et viktig fiskeområde for linefiske.

Men neida. Laksen er som alltid viktigst, virker det som. Dette selv om statsministeren i sine festtaler stadig oftere snakker om verdiene i havet. Det er til å bli kvalm av! Det er nemlig ikke lenge før alt som finnes i fjordene våre er uspiselig. Uspiselig pga. alt den forurensingen lakseoppdrett fører med seg både direkte og indirekte.

«Kjære» politikere; Vi lærer barna våre at vi ikke skal forurense, vi skal plukke opp og vi skal sortere søppel. For naturen, miljøet og økosystemets skyld. «Kjære» politikere; Dere burde gått grunnskolen på nytt. Ja. Dere burde endog fått dere noen år i barnehagen med. For til og med de minste barna våre vet at en ikke skal forsøple naturen eller havet. Det er det vi kaller barnelærdom! Til og med de minste barna vet litt om konsekvensene av å forsøple. Denne barnelærdommen har tydeligvis gått dere «hus forbi»!

Skal det virkelig være slik at det er lakselobbyistene på Tinget som skal styre dette landet vårt? Skal det virkelig være slik at dere, våre fremste folkevalgte skal lytte mer til disse, enn til det folket som har valgt dere? Skal det virkelig være slik at en milliardindustri som lakseoppdrett skal få lov til å ødelegge fjordene våre i jakten på stadig mer profitt? Skal det virkelig være slik at en industri, som forurenser mer enn all annen havrelatert industri, olje inkludert, skal få lov å vokse uhemmet og på bekostning av alt annet? Skal det virkelig være slik?

«Kjære» politikere; Det virker som om all forurensing som ikke synes er helt OK for dere. Dere lever i en boble hvor ordtaket; «Ute av syne, ute av sinn» er det som gjelder. Ifølge FHL (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) trenger en 1,5 kg maritimt råstoff for å produsere 1 kg oppdrettsfisk. Den maritime andelen av fôret blir stadig mindre p.g.a. at det blir erstattet av vegetabilske kilder. Den vegetabilske andelen utgjør nå ca. 70 prosent av foret. Det igjen fører til mer avføring fra laksen i og med at vegetabilsk fôr er mere tungtfordøyelig for laksen enn maritimt fôr.

Denne avføringen, samt den andelen av fôret som ikke blir spist, blir til slam som legger seg på havbunnen. I dette slammet dannes det giftige gasser som påvirker fisken i merdene. Dette slammet dreper alt annet på havbunnen. Alt annet som er næring for annen fisk, maritim vegetasjon og naturlige maritime organismer. På toppen av dette kommer miljøproblemene, på på land og i havet, i forbindelse med impregnering av nøtene for på forhindre begroing. En impregnering som gjøres ved hjelp av toksiske, kobberholdige, kjemikalier. Kjemikalier som går ut i både luft og hav. Både under produksjon og bruk av stoffene. Men dette er vel «glemt» i miljøregnskapene deres...

«Kjære» politikere; Er det virkelig så vanskelig å forstå sammenhengen mellom døde fjorder og lakseoppdrett? Når alle andre, selv barn, forstår dette? En kan i grunnen lure på hvor sunn denne oppdrettslaksen egentlig er, oppvokst som den er i stadig trangere søppelbøtter (fjordene våre). Med tanke på miljøet den vokser opp i. Fullt av tungmetaller og annen forurensing. Det er faktisk en grunn til at alt annet liv i fjordene blir ødelagt. Kan det virkelig være så vanskelig for dere å legge to og to sammen?

Denne regjeringen kommer til å gå over i historien som den mest miljøfiendtlige regjeringen noensinne! Ikke nok med at dere skal drepe fjordene med lakseoppdrett. Dere skal drepe dem med gruveavfall også! Som i Repparfjordelva og Repparfjorden (som forøvrig er nasjonalt laksevassdrag og laksefjord) hvor Nussir ASA har fått grønt lys for å starte gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i nevnte fjord. Alt på grunn av «det grønne skiftet» hvor dere trenger kobberet til batteriene i elbilene deres. Så kan en jo spørre seg hvor miljøvennlig disse bilene er når regnskapet skal gjøres opp. Men dette er vel også «glemt» i miljøregnskapene deres...

Stortingspolitikere i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre; Dere er, mest sannsynlig, noen av de mest miljøfiendtlige politikerne Norge har sett! Ikke bare ødelegger dere nærmiljøet og fjordene våre; Dere bedriver dobbel miljøregnskapsføring også! Dreper miljøet med ene hånda og kaster blår i øynene på verden med den andre! Lille Norge som skal få verden og få fart i det grønne skiftet. Det er grunn til å spy!