Snøskuter-parodien fortsetter:

En politisk falitterklæring

FORVIRRING - Nå må politikerne skjønne at denne idiotiske 2,5 km.-grensa må fjernes. Denne lager bare forvirring for lokale saksbehandlere, skriver Jens-V. Steinsund.  Foto: Silje Nilsen

Motorferdselloven i utmark er en parodi

Jens-V. Steinsund, Sjøvegan
debatt

Nå er påsken over, og mange spør seg om dette er den siste påsken eller vinteren hytta kan brukes som familiehytte når dispensasjon for kjøring med snøskuter skal fornyes med nye bestemmelser — innskrenket av fylkesmannens miljøavdeling i Troms, blant annet med innskjerpes 2,5 km. i luftlinje fra nærmeste brøyta vei.

ARTIKKELFOFATTER Jens-V. Steinsund. 

til nærmeste brøyta vei møter jeg et veiskilt med påskrift «Parkering forbudt». Vel er det en opparbeid parkeringsplass til en håndfull biler, men tvinges alle i Øvre Salangen også dit, og en regner to biler pr hytte, er det behov for ca. 50-60 biler, en parkeringsplass på størrelse med en halv fotballbane. Nå er det slik at grunneierne har bygget seg hytter mot denne veienden, og de er neppe interessert i å få en slik parkeringsplass rett uten for hyttevinduene. For å komme hit må en kjøre 1,5 mil på smale grusveier,som normalt er gått opp i teleløsning når den største trafikken foregår til fjells mars/april. Men så var det vel aldri i tankene til disse lovforfatteren for 40 år siden at en skulle kjøre bil dit — men ta trikken eller bussen som går hver hel og halv time.

Å jage hytteeiere fra Øvre Salangen seks mil tur/retur til Bekkebotn for å få hytta under 2,5 km. fra brøyta vei i stedet for å kjøre med skuter tre-fire kilometer etter egen skogsbilvei fra hustrappa sin til hytta, er å regne som miljøkriminelt.

Det står uttrykkelig i Miljøkommunen.no at dispensasjon i størst mulig grad skal følge eksisterende veier og traseer. Det er ikke nevnt et ord i dette hjelpemidlet til kommunene at det er luftlinje som skal gjelde. Her henviser det kun til 2,5 km. vei da ingen veier er bygget i luftlinje må en følge vei.

Å begrense kjøreturer med skuter til private hytter med å skrive kjørebok er en dårlig ide. Dette er helt unødvendig, det står ingen ting i lovverket at at dette skal gjøres. Dette er en tilrådning som bare er til provokasjon, og har ingen ting med miljøvern å gjøre. Dette kan kommunene fritt overse og gi dispensasjon for fem år i gangen. Dette gir lovverket full anledning til.

Det Miljøkommunen.no ikke tar hensyn til er bo-lyst og trivsel. Med å følge veiledning etter deres forslag blir familiehyttene brukt av den sprekeste i familien. Du orker ikke det slite med å få opp unger som må bæres eller drages i pulk og alt det utstyret som følger med en familie for 10-12 døgn på fjellet.

Da blir hyttene brukt som DNT-hyttene, stort sett av egoister. Disse hyttene er ikke akkurat overfylt av bleieunger og familier. Brukerne av disse hyttene kalte vi en gang for «de ensommes forening». Nå er disse brukerne blitt mer kontaktsøkende med farge på luene i henhold til den sivilstatusen disse tilhører.

Disse hyttene er spesielt tilgodesett for bruk av motorisert ferdsel. Her fraktes alt utstyr, tørrmat og brensel både med helikopter, bandvogner og skuter-konvoier, uten hensyn til at disse kan ligge i et naturreservat eller i nasjonalparker. Det eneste brukerne behøver å tar med seg i sekken er indrefileten og rødvinkartongen.

Det tilbakevendende «gnålet» med skuterstøy er bortkastet argument. Vi trenger ikke vente på el-skuteren, de moderne skuterne bråker mye mindre enn flytrafikken som tar av fra Tromsø og Bardufoss sørover. For ikke å nevne flyskolen som «gnager» over hodene våre på timesvis store deler av uka.

Hvert tenkende menneske må se at motorferdselloven i utmark er en parodi når vi har sett og enda ser sporene i terrenget etter årets vinterøvelse både på innmark og ikke minst i utmark. Dette er en foreteelse som skjer flere gang i året og har vært utført i over hundre år her i Troms. Enda er Troms regna som det reneste fylket i landet, mens vi må dra pulk og bære utstyr til hytta for å berge miljøet.

Er det bare Bardu kommune ved ordføreren som har ryggrad til å si i fra i denne galskapen som nå har fått utspille seg hos Fylkesmannen miljøvernavdeling i Troms — igangsatt av et lensmannskontor som ikke fikk gitt nok bøter pga. av de hersens dispensasjoner gitt av «snille» kommuner?

Nå må politikerne skjønne at denne idiotiske 2,5 km.-grensa må fjernes. Denne lager bare forvirring for lokale saksbehandlere, disse klarer ikke å skjelne luftlinje fra vei/eksisterende traseer osv. Det er også tydelig at skrekken for fylkesmannen er påtakelig.

Først må folk få tillatelse å kjøre utstyr til hyttene sine som regnes for nyttekjøring, før det innføres lystkjøring med opprettelse av rekreasjonsløyper. Skjer ikke dette er hele motorferdselloven en fallitterklæring, og politikerne har stempla seg i panna som udugelige.