Brudd på habilitetsregler og innkjøpsreglement i Lenvik kommune:

Ro, ro fra KomRev Nord

Nok et forsøk på bagatellisering av et alvorlig og langvarig problem på rådhuset i Lenvik

Jasmin Agoviç Nordaas

BAGATELLISERER - Så lenge den sittende ordfører fortsetter å bagatellisere dette problemet, er det ikke håp om forbedring i denne kommunen, skriver Jasmin Agovic-Nordaas.  Foto: Maria Holm Simonsen

debatt

Mens nåværende rådmann i Lenvik kommune fremstår som ydmyk og legger seg skinnflat i saken om innkjøp av helsetjenester fra Slåttebakken Helse AS etter knusende rapport fra KomRev Nord, velger vår ordfører Geir-Inge Sivertsen, i et nylig oppslag i Folkebladet, å bortforklare sin tidligere arroganse i saken med tomprat.


Sivertsen: – Det har skjedd en glipp

«En ikke-sak». Slik beskrev Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen det da Kommunal Rapport begynte å stille spørsmål ved rådmannen og hennes stabs habilitet i forbindelse med innkjøpssaka.

Etter å ha kalt Kommunal Rapport som «uetterrettelig, spekulativt og tendensiøst», samt definert hele saken som en «ikke-sak», mener Sivertsen fremdeles at hans beskrivelse av artikkelserien fra Kommunal Rapport var riktig. Hvis Kommunal Rapport har forventet en beklagelse fra ordfører, da må de fortsatt vente — til tross for at en beklagelse hadde vært helt på sin plass.

Jeg kan opplyse Sivertsen om følgende: Uten Kommunal Rapport hadde ikke denne rapporten sett dagens lys. Fordi hvem skulle ha løftet denne saken på agenda? Ordføreren selv viste ikke et snev av interesse til å løfte denne saken opp på dagsorden. Tvert imot, hans uttalelser i medier og ubetinget forsvar av den tidligere rådmann gjør at det er helt legitimt å stille seg kritisk ved hans opptreden i denne saken. Tidligere rådmann hadde heller ingen interesse om å løfte denne saken på agenda siden saken omhandlet blant annet hennes rolle i prosessen. Med dette hadde man utelukket de to viktigste agendasettere i en kommune. Undertegnede prøvde fortvilt å advare Sivertsen om sakens alvorlighetsgrad, uten hell. Ved enhver anledning brukte Sivertsen sin egen fortreffelighet til å undergrave undertegnedes legitimitet blant annet ved å bagatellisere undertegnedes bekymring.


Rapport avdekker brudd på innkjøpsregler og habilitetsregler:

– Ord og lovnader om bedring er ikke lenger nok

– Aldri før har jeg lest en rapport som så til de grader slakter et forvaltningsorgan som det denne rapporten gjør, sier Agovic-Nordaas om KomRev Nords rapport om Lenvik kommune.

Kommunal Rapport la frem en rekke bevis i sin artikkelserie. Det var aldri slik at Kommunal Rapport hentet sine påstander fra løse luften. Tatt i betraktning at bevisene fra Kommunal Rapport var overveldende, var det ikke så vanskelig å forstå at kommunen hadde et alvorlig problem allerede tidlig i prosessen. Det hadde i det minste vært klokt av Sivertsen og ikke falle for fristelsen til å skjelle ut en anerkjent fagavis som Kommunal Rapport, samt diskreditere advarsler som kom fra undertegnede.

Arbeidsgiveransvaret, som Sivertsen er veldig opptatt av, er underforstått i alle saker. Samtidig burde Sivertsen også husket på at arbeidsgiveransvaret ikke bare omhandler ubetinget forsvar av egne ansatte. Det var tydelig at Sivertsen i mellomtiden hadde glemt at han som ordfører også har et klart ansvar å hindre at slike alvorlige brudd forekommer i en kommune.


Lenvik kommune slaktes i revisjonsrapport

KomRev Nords rapport kan ikke oppfattes som annet enn totaltslakt av Lenvik kommune.  

Det som er enda mer bekymringsfullt, og i stor grad skremmende, er at Sivertsen nå sier at han på ingen tidligere tidspunkt så noe som helst galt i måten saken med Slåttebakken Helse AS var behandlet. Dette sier han til tross for at hele «dramaet» rundt Slåttebakken Helse AS utspilte seg rett utenfor hans egen kontordør. Da er det betimelig å stille spørsmål om Sivertsen egner seg å være ordfører når han ikke vet hva som foregår i kommunen?

Rådmannen ser fram til uhildet gransking

Fredag ble det klart at kontrollutvalget ønsket at KomRev Nord skal gjøre videre undersøkelser. Det synes rådmannen er gledelige nyheter i en tid som har vært utfordrende som rådmann og privatperson.

Jeg registrerer at Sivertsen definerer min anbefaling om anmeldelse av saken som å «drive med forhåndsprosedyre». Min anbefaling kommer som følge av at kommunestyret ikke er et juridisk organ, og dermed ikke har kompetanse til å avgjøre om det har skjedd noen kriminelt i denne saken. Det er nettopp derfor jeg ønsker at saken oversendes til politiet gjennom en formell anmeldelse, slik at organet med kompetanse kan avgjøre om det har skjedd noe kriminelt. Det er motsatt av å drive forhåndsprosedyre, herr ordfører. Det er nettopp gjennom en anmeldelse at kommunestyret opptrer ansvarlig, nemlig ved å erkjenne at sakens karakter er utenfor organets faglige kompetanse og mandat. Er det i det minste tvil om det har skjedd noe kriminelt, da bør saken anmeldes til riktig instans for vurdering.

Kastet tilhørere på gangen

Kontrollutvalget ville ikke ha tilhørere til sak som berører millionoppdrag til firma der rådmannens sønn er involvert.

Bare det faktum at Sivertsen velger å kalle disse alvorlige lovbruddene for «en glipp», sier det meste om vår ordfører og hans ambivalente tilnærming til loven. En glipp, ordfører, er ifølge norsk ordbok definert som en «feil som skyldes manglede kontroll eller oversikt». Dermed kan jeg ikke tolke ordførerens utsagn som noe annet enn nok et forsøk på bagatellisering av et alvorlig og langvarig problem på rådhuset i Lenvik. Så lenge den sittende ordfører fortsetter å bagatellisere dette problemet, er det ikke håp om forbedring i denne kommunen.