Hærens fagmilitære innspill om dedikert helikopterstøtte:

Krystallklar takling av forsvarssjefen

SVAR - Forsvarssjef Bruun-Hanssen må besvare om Hæren forringes eller ikke gjennom bortfall av dedikert helikopterstøtte, skriver Pål B. Nygaard.  Foto: Espen Bless Stenberg

Ut fra det som er gjengitt i media, avlives den ene lettvintheten etter den andre

Pål B. Nygaard
debatt

Stortingsflertallet har bestilt ferskvareoppdatering i spørsmålet om dedikert helikopterstøtte, når revidert nasjonalbudsjett skal behandles til våren. Opposisjonen har ikke akseptert regjeringspartienes innstilling i langtidsplanen for Forsvaret, der dedikert helikopterstøtte til Hæren er fjernet. En støtte som har vart uavbrutt siden 1964 innenlands og i internasjonale operasjoner.

Hæren har besvart dette tjenestevei frem til forsvarssjef og forsvarsdepartement i løpet av januar 2018 — deler av dette fremkommer i presseoppslag tirsdag 6. februar i år. Det er en befriende ærlig, fagmilitær vurdering som sjef Hæren på vegne av sin egen organisasjon og sine soldater har besvart. La det være sagt med en gang, hovedbudskapet i det pressen gjengir, har i ukesvis vært en «snakkis» i hær- og luftmiljøet i Indre Troms. Jeg går ikke god for detaljer i ett gradert dokument, men samtidig er det betimelig at Stortinget kanskje denne gang får tilgang til fagmilitær ærlighet, før vårens behandling?

Hærens ledelse besvarer her hva bortfall av denne dedikerte helikopter støtten betyr for Hærens evne til å løse de oppdrag som Stortinget i neste omgang pålegger Hæren å utføre. Ut fra det som er gjengitt i media, avlives den ene lettvintheten etter den andre i dette alvorlige spørsmålet for Hæren.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen satt i beste nyhetstid i TV2 10. september 2016, ti dager etter at regjeringen hadde sluppet sitt forslag til Langtidsplan for Forsvaret og uttalte at «Der er ingen operative konsept for helikopter i Hæren i dag. Det er en hær som er mobil ved hjelp av hjul og belter, slik at vi forringer ikke Hæren.» Oppslaget i TV2 (som forefinnes i deres arkiv) var en respons på at NOF ved undertegnede hadde omtalt bortfall av dedikert helikopterstøtte til Hæren som fagmilitær dumskap, der Hærens evne til å løse oppdrag, herunder å ha en forsvarlig medisinsk evakuering når Hæren settes inn i kamp, ville bli sterkt svekket.

Forsvarssjef Bruun-Hanssen har etter mitt skjønn to åpenbare valg, enten dementere og presisere sine tidligere uttalelser i dette strategiske viktige spørsmålet for Hæren, slik at politisk ledelse (les statsråden) kan gis mulighet til å korrigere den politiske kursen. Da mener jeg ikke at han skal komme opp med prioriteringsutfordringer mellom Hæren og spesialstyrkene. Forsvarssjef Bruun-Hanssen må besvare om Hæren forringes eller ikke gjennom bortfall av dedikert helikopterstøtte.

Så blir det opp til Stortinget basert på en korrigert militærfaglig uttalelse å ta stilling til om nasjonen skal ta seg råd til å videreføre dedikert helikopterstøtte til Hæren og bevilge nødvendige midler slik at Forsvarets spesialstyrker utrustes med en helikopter-ressurs som står i stil til deres operative krav. (Bell 412 er ingen spesielt egnet maskin for spesialstyrkene)

Dersom Forsvarssjefen ikke, ut fra Hærens fagmilitære innspill, korrigerer sine tidligere utspill, som er ledet til å sette forsvarsministeren i forlegenhet ovenfor Stortinget, bør han umiddelbart vurdere om å få prioritert plass på Forsvarets «karriereskiftkurs» som vi andre med»gråstenk i luggen» oppfordres til å delta på.