Høyre og hovedbasen som forsvant

Helikoptrene på Bardufoss:

FORSVUNNET - I 2017 er så plutselig begrepet «hovedbase» forsvunnet fra vokabularet til Høyre?! Høyre prøver på denne måten å fortie at det finnes en hovedbase helikopter, skriver Bengt Magne Luneng.  Foto: Tor Farstad

Sp kaller en hovedbase for en hovedbase. Og hovedbase for helikopter skal ligge på Bardufoss

Bengt-Magne Luneng
debatt

ARTIKKELFORFATTER Bengt Magne Luneng.  Foto: Jan-Erik Bergstad

tydelig, i den siste LTP, på hva de vil med hovedbase helikopter på Bardufoss. De vil ikke. De vil ikke ha hovedbasen der. Selv om de ikke tør si det direkte, så vil de ha den på Rygge. Sp har vært tydelig på at de vil beholde hovedbase helikopter, og at den skal forbli på Bardufoss.

Høyre mener, i 2017, at vi ikke trenger hovedbase helikopter. Faktisk så vil de ikke lenger bruke begrepet hovedbase lenger og påstår, i fullt alvor, at dette begrepet egentlig aldri har eksistert! Dette står i grell kontrast til statssekretær Øystein Bø (H) sine utsagn. Anleggsarbeidet med hangar 6 på Bardufoss startet 6. november 2014 og Bø fikk æren av å legge ned grunnsteinen — og sa i samme stund: «Grunnsteinen markerer Stortingets beslutning om at hovedbasen for helikopter er lagt til Bardufoss.» Dette kan vi lese på regjeringens egen nettside.

Dette er en villet plan fra Høyre fra flere år tilbake. I pressemelding 74 (8/10-14), lagt frem av den Høyre-ledede regjeringen, står dette: «Bardufoss flystasjon er etablert som hovedbase for helikopter.» Bardufoss er etablert som hovedbase. Sa Høyre.

Den blå-blå regjeringen la frem statsbudsjettet for 2016. I teksten kan en lese følgende: «Felles ledelse av alle militære helikoptre, inkludert redningshelikoptre, er underlagt 139. Luftving på Bardufoss. (…). Regjeringen planlegger å bruke om lag 530 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter (…). Store deler av bevilgningen vil bli benyttet til prosjektet for etablering av hovedhelikopterbasen på Bardufoss som ble vedtatt av Stortinget våren 2013.» Dette er helt i tråd med Stortingets og Senterpartiets politikk.

I 2017 er så plutselig begrepet «hovedbase» forsvunnet fra vokabularet til Høyre?! Høyre prøver på denne måten å fortie at det finnes en hovedbase helikopter. På Bardufoss. I et avisinnlegg av statssekretær Øystein Bø (H), datert 2/2-17 (www.regjeringen.no), kan man lese følgende; «Ved behandlingen av langtidsplanen sluttet Stortinget seg til regjeringens anbefaling om å legge ned 139. luftving. Skvadronene og avdelingene som i dag er underlagt luftvingen blir underlagt et nytt ledelseselement som opprettes på Rygge (…).» Høyre bekrefter altså at de legger ned 139. luftving på Bardufoss, for å opprette en ny på Rygge.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kan videre utdype hva den nye luftvingen skal ha som oppgaver (NT: 9/5-17): «Dette ledelseselementet skal blant annet lede skvadroner, avdelinger og detasjementer som ikke har lokal overordnet ledelse. Dette vil blant annet gjelde avdelingene som i dag er underlagt 135. luftving på Gardermoen og 139. luftving på Bardufoss når disse legges ned.» Med andre ord skal den nye luftvingen på Rygge ha akkurat samme funksjon som 139. lufting på Bardufoss var tiltenkt! Ifølge forsvarsministeren vil det sikre best mulig ressursutnyttelse knyttet til ledelse og støtte i Luftforsvaret. Dette var visstnok ikke tanken med Bardufoss da den ble hovedbase helikopter?

Eriksen Søreide påstår (NT: 9/5-17) at begrepet «hovedbase» er ikke brukt i konkrete vedtak fremmet i Stortinget. Bortsett fra i forbindelse med LTP 2008, LTP 2012, statsbudsjett 2014, statsbudsjett 2015 og statsbudsjett 2016...

Sp kaller en hovedbase for en hovedbase. Og hovedbase for helikopter skal ligge på Bardufoss.