Evnen til å prioritere

SKATT: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski vil øke skattene også for mange «vanlige folk».   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

leder

Et budsjettforlik blir det nok, i år også. Men spennvidden og spenningene mellom regjeringspartiene Ap/Sp og forhandlingspartneren SV er definitivt ikke mindre enn de var mellom Solberg-regjeringen og Frp. Etter bruddet i Hurdal skal SV vise sine velgere at det var mest å hente i opposisjon – eller hvor nødvendig det var å ikke gå inn i Støre-regjeringen, som Audun Lysbakken uttrykker det. Forhandlingene var i gang umiddelbart etter at han og Kari Elisabeth Kaski hadde presentert sitt alternative budsjettopplegg mandag. Blant sakene SV vil rette opp i, står klimapolitikken høyt på listen. Men forslaget om langt kraftigere bruk CO2-avgiften blir en av de harde nøttene med Sp på den andre siden av bordet, uansett kompenserende tiltak.

Stort mindre er ikke avstanden i skattepolitikken, der SV går inn for å hente drøyt 18 milliarder mer i formuesskatt, nesten 14 milliarder mer enn regjeringen. Noe som også vil – og bør – møte motstand i forhandlingene er forslaget om økt inntektsskatt for alle som tjener over 600.000 kroner. Da rammes ganske mange «vanlige folk», for å finansiere gratis SFO, redusert makspris i barnehagen og andre gode formål som spres ut i tynne lag.

Vel så stor politisk oppmerksomhet knytter seg til tiltak som SV gikk til valg på, men ikke følger opp i sitt budsjettforslag. Deriblant gjeninnføring av barnetillegget til uføretrygdede, brillestøtten til barn og feriepenger på dagpenger for arbeidsledige – tiltak som også inngikk i Aps 100-dagersprogram, men som regjeringen likevel ikke fant plass til i sitt budsjettillegg. SVs oppgave er ikke å redde Aps valgløfter, fastslår Lysbakken. Så mye for hensynet til «dem som sliter etter de borgerliges smålige budsjettkutt» når en rødgrønn valgseier skal utmyntes i et budsjett.

Alt kan ikke prioriteres, noe valgløfter heller ikke bør gi inntrykk av. Et budsjettforlik blir det nok. Partene må holde fast ved at budsjettforlik ikke lenger kan smøres med økt bruk av oljepenger. Men i det lange løp kan de heller ikke gjøres opp med økt bruk av skattepenger. Allerede nå burde også forhandlingspartneren SV vist større evne til å prioritere, og dermed kutte i noen utgiftsposter, i et statsbudsjett på 1550 milliarder kroner.

Minileder: Macksimalt juleøl

Macks Ølbryggeri stakk i år av med to av ti seksere i VGs store årlige juleøltest. Juryen omtaler vinnerølet Mack Julebokk slik: «Et juleøl i særklasse. Her stemmer alt i aroma, smak, balanse og bruksområder!»

Med terningkast seks er Macks Julebokk fra nord en sikker vinner — og Mack vet nok å gjøre Macksimalt ut av kåringen!