Lyset i andre enden av kulturtunnelen

De er dypt savnet — og vi kan knapt vente til de er i gang igjen

Folkebladet på lederplass, tirsdag 1. juni 2021

RAMMES: Rossfjordrocken er en av de store festivalene som er avlyst i sommer. 

leder

Pandemien har på forskjellig vis rammet noen hver. Selv om det ikke er noen konkurranse i å rope høyest om hvem som har måttet lide mest, er det på det rene at kultursektoren er særlig rammet. På denne tida av året er vi normalt godt i gang med festivalsommeren, også her i regionen. Fesivaler, bygdedager og konserter i alle format trekker til seg lokalbefolkning og tilreisende fra resten av landet og verden.

De siste tiårene har dette vært en stadig voksende aktivitet som har gitt kulturelt påfyll, og dessuten stimulert en næring med masse arbeidsplasser og betydelig positive ringvirkninger og synergi for vertsstedene.

Ikke minst har festivalsommeren vært løftet fram og opp av utallige frivillige, i en kollektiv dugnad kulturlivet alltid er helt avhengige av. Til gjengjeld har de frivillige ervervet seg massiv erfaring og tette bånd til kulturen, der mang en frivillig senere har endt opp i styre og stell og beveget seg opp i festivalenes hierarki.

Når vi nå går inn i den andre festivalsommeren på rad uten den aktiviteten vi har vært vant til, lider hele den innfløkte organismen under det. Lokalt er arrangementer som Millionfisken, Rossfjordrocken og en lang rekke mindre festivaler og bygdedager avlyst. Forrige uke ble det klart at Buktafestivalen i Tromsø kaster inn håndkleet, som i fjor. Måneder og år med booking og planlegging renner ut i sanden, tekniske ansatte sitter og toer hender mens de vedlikeholder kabler, høyttalere og lysutstyr. Kjøpte billetter må refunderes eller overføres til neste års — forhåpentligvis — gjennomførbare festival.

Buktafestivalen har en policy om at minimum 30 prosent av artistene skal være nordnorske. Disse sitter nå og planlegger turneer for sommeren 2022. De negative ringvirkningene er betydelige, og konsekvensene vet vi enda ikke hva blir. Men det er en særs utfordrende situasjon for mange av dem som på forskjellig vis er berørt. Ikke minst forvitrer store deler av organisasjonene. Dette gjelder også utelivet, der mange av aktørene har konserter som en vesentlig del av drifta og levebrødet.

Akkurat som at folk er blitt mer oppmerksomme og takknemlige for de livsviktige jobbene som gjøres i den såkalte førstelinja, er det nedskalerte kulturtilbudet noe som forhåpentligvis har gjort de fleste av oss mer bevisste hvor viktig festivalene og det øvrige kulturlivet er for oss. Ikke bare som næringer og viktige aktører for å gi folk arbeidsplasser, men for det kulturelle påfyllet de skjenker oss.

De er dypt savnet — og vi kan knapt vente til de er i gang igjen.

Minileder: Smak av sommer

Tirsdag kommer den første smaken av sommer til Midt-Troms. Men allerede til helga blir det kjøligere og regn.

Så får vi bare håpe at vi får flere smaksprøver utover sommeren.