Forsiktig og forsvarlig gjenåpning av Norge

GRUNNLAG: Vaksinasjon gir selve grunnlaget for å starte gjenåpningen av landet. 

«Riktig» tempo i gjenåpningen er det som til enhver tid er koronamessig forsvarlig

Folkebladet på lederplass onsdag 5. mai
leder

Næringslivet presser på for at Norge skal følge det som trolig blir EUs nye innreiseregler, et krav mange sikkert vil slutte seg til. Det EU-kommisjonen legger opp til er å åpne grensene for alle som er fullvaksinert med godkjent vaksine. Meningen er at også «ikke-nødvendige reiser» fra land utenfor EU skal omfattes av regelen. Videre skal det gis grønt lys for all trafikk fra land hvor smittesituasjonen anses tilfredsstillende.

Alt i alt betydelige lettelser i den nedstengningen som har rådet det siste året, med så store konsekvenser for så mye av virksomheten i samfunnet. Tilsvarende lett å forstå er frykten for at Norge blir hengende etter i gjenåpningen av Europa.

Manglende samordning med EU vil kunne ta knekken på en hardt prøvet reiselivsnæring og de mange arbeidsplassene som står i fare for å ryke, sier leder i Virke reiseliv Astrid Bergmål, til NTB.

NHO-direktør Nina Melsom poengterer at norske bedrifter generelt må ha samme tilgang til internasjonale reiser som konkurrentene i andre land. Spørsmålet bør imidlertid være hva som må til for at EU-opplegget skal være trygt nok. Og her er det noen kriterier som per i dag neppe kan sies å være oppfylt.

Den katastrofale smittesituasjonen i India kan raskt spre seg til nabolandene. Etter EU-forslaget vil reisende fra India og Pakistan kunne slippe inn i Norge uten krav om testing eller karantene når en vaksineattest kan fremvises — i likhet med for eksempel øst-europeiske gjestearbeidere.

Men uansett nasjonalitet og utreiseland, falske attester er blitt en handelsvare. I koronatidens løp er regjeringen med rette blitt kritisert for huller i grensekontrollen. Og globalt sett er faren for nye virusmutasjoner og spredning fortsatt høy.

Vaksinasjon gir selve grunnlaget for å starte gjenåpningen av landet — og dets grenser. Men en sikker dokumentasjon på hvem som faktisk er vaksinert, er et nødvendig verktøy. Det arbeides for fullt innen EU med en standard for sikre vaksinepass.

Norge deltar i dette, men har valgt å vente med de aktuelle grenselettelsene til passet er på plass. Mye taler da også for å skynde seg langsomt med denne EU-tilpasningen. «Riktig» tempo i gjenåpningen er det som til enhver tid er koronamessig forsvarlig.

Minileder: Vinnere?

«Nord-Norge er værvinneren denne uka», melder meteorologene.

Akkurat som ei ukes godvær etter alt det vi har vært gjennom skulle gjøre oss til vinnere...