Nav-kontorene — åpne for alle

ÅPENT: Nav-kontorene må være tilgjengelig for de svakeste beukergruppene. 

Viktigst er det med tilstrekkelig kapasitet på kontaktsenteret

Folkebladet på lederplass mandag 19. april
leder

Grunnidéen med Nav-reformen var å ha «én dør inn» til de ulike velferdstjenestene. Dermed slapp tjenestebrukere med sammensatte bistandsbehov å gå fra kontor til kontor. Men hva når den ene døren er stengt, etter en kort — eller i utgangspunktet ingen — fysisk åpningstid? Det store flertall søker jo tjenestene på data og telefon, uten engang å tenke over at gitteret er nede og lyset slukket i resepsjonen.

Men langt fra alle. Mangelfulle forutsetninger for å bruke databaserte tjenester og for ellers å orientere seg i skjemafloraen kan for eksempel gjelde eldre mennesker, folk som nylig er blitt norske borgere, personer med rusproblemer. Statistisk sentralbyrå anslår at èn av fire nordmenn har lav datakompetanse.

Når noen av dem som har størst behov for tjenestene har størst problemer med å finne frem, dreier det seg om et samfunnsproblem. Og når den fysiske døren utgjør den eneste kontaktmuligheten, kan problemet bli akutt for den enkelte.

Et NRK-innslag fredag fortalte om prosjektet «Lys i hverdagen», til stor hjelp rusmisbrukere som er avhengig av fysisk tilgjengelige tjenester — og initiert ved et Nav-kontor som hadde en daglig åpningstid helt nede i to timer.

Erfaringene herfra bør hentes inn når Stortinget om kort tid skal behandle to forslag om tiltak for å sikre tilgjengeligheten for de svakeste brukergruppene. Det er Frp og Sp som med litt ulik tilnærming vil be regjeringen sørge for nasjonale retningslinjer på dette området.

Sp går lengst, med krav om heldagsåpne Nav-dører overalt. Nå skal det ikke glemmes at digitalisering og telefonavtaler har gitt Nav en kapasitet som knapt var mulig i førdata-alderen. Ei heller at Nav-systemet knakk under arbeidstyngden allerede før koronatiden.

Dessuten kan nok en avtalt tid med en forberedt Nav-medarbeider ofte være et bedre tilbud enn et drop-in med åpen dør, særlig når det snakk om sammensatte problemer. Viktigst er det med tilstrekkelig kapasitet på kontaktsenteret og en responstid til å leve med, slik Frp er inne på.

Å styrke Nav er et velkjent krav, som forsterkes i krisetider. Men hensynet til dem som hindres av mangelfull datakompetanse — og samtidig har de største behovene — må sikres nødvendig plass i det store Nav-bildet.

Minileder: Kommunale veier?

Ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) og andre Senja-politikere var før helga på befaring på den elendige fylkesveien til Valvåg. «Det er rett og slett skammelig», uttalte Eliseussen om veistandarden.

Nå må ikke ordførerne og andre Senja-politikere glemme at det er en vei å gå også på mange kommunale veier.