Dyster skredstatistikk - skjebnesvangre valg

SKRED: Troms topper statistikkene over dødsfall i snøskred i Norge. 

leder

De siste ti vintrene har hele 28 mennesker omkommet i snøskred i Troms. Statistikken viser at det er i vårt fylke flest personer dør som følge av skred. Tallene fra Norges geotekniske institutt (NGI) er dystre. Siden starten av 2000-tallet har det hvert eneste år omkommet mennesker i snøskred i Troms, med ett eneste unntak — sist vinter.

På det verste, som for eksempel vinteren for to år siden, ble sju mennesker begravd og drept av snømassene i Troms i løpet av en og samme vinter.

Dette skjer til tross for at vi i Troms har noen av landets aller beste snøskredinstruktører. Det skjer til tross for at vi i flere år har hatt et eget skredsenter ved UiT, og at det aldri før har vært forsket så mye på snøskred som de siste årene. Interessen for skredkurs og søken etter bedre kompetanse for å unngå skred er dessuten meget stor blant de mange som går toppturer i vårt nærområde.

De siste årene har man vært mest opptatt av den forebyggende delen av skredopplæringen — altså opplæringen i å gjøre riktige valg. Tidligere konsentrerte forskerne seg mye om snøtype, vær og fysikk i søken etter forståelsen av skredulykker. De siste årene er man kommet fram til at over 90 prosent av skredulykker med dødelig utgang skyldes menneskelige feilvurderinger.

Ofte mangler det verken på erfaring eller kompetanse når turgåere tas av snøskred. Tvert imot viser det seg at mange er godt fjellvante, har godt utstyr og god teoretisk kunnskap. Men selv om man vet bedre i teorien, har man altså likevel tatt avgjørelser ute i terrenget som viser seg skjebnesvangre. Blant erfarne turentusiaster er fenomenet — gjerne kalt «den menneskelige faktor» — like velkjent som det er fryktet.

Årets vinter har startet særdeles snøfattig i Troms, men faren for å utløse eller bli tatt av skred er likevel stor. Så stor at frivillige letemannskaper har vær forhindret fra å bevege seg i fjellområdet ved Kattfjordeidet i Tromsø for å søke etter mannen i 50-årene som har vært savnet der siden lørdag kveld.

Aksjonen i Tromsø minner oss på ny om hvor lett og plutselig alvorlige ulykker kan skje vinterstid i enkelte av de bratte fjellene rundt oss. Og ikke minst hvilken utrolig innsats alt fra politiansatte til frivillige letemannskaper legger ned i forsøket på om mulig redde liv i vanskelig tilgjengelig terreng.

Å kunne benytte seg av den fabelaktige naturen som omgir oss her i nord, sommer som vinter, er ikke bare av stor helsemessig gevinst for oss som er så heldige å bo her. For mange er naturen en viktig grunn til at man bosetter seg nettopp her — og velger å bli boende. Det er fullt forståelig at mennesker, unge som eldre, legger ut på turer i fjellene. Nå i starten av årets skisesong må vi bare håpe og be om at alle utviser tilstrekkelig forsiktighet, slik at årets statistikk over omkomne blir mindre dyster lesning.

Minileder: Droppet sydenturen

Koronaåret 2020 ble et kjempeår for byggevarehusene.

Las Palmas ble byttet ut med oppussing av Las Verandas.