Full skjenkestopp — vanskelig å forstå

REGIONALT: Den enkelte kommune bør få avgjøre om det er fornuftig med skjenkestopp. 

leder

Regjeringen har besluttet å videreføre flere strenge tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Et av dem er videreføre nasjonal skjenkestopp. At det må gjøres inngripende tiltak for å hindre smitte har de fleste i befolkningen forståelse for. Når vi nå ser en svak nedgang i antall smittede, ønsker ingen å være naive og åpne opp overalt før man vet at det er kontroll på situasjonen.

Det er likevel vanskelig å forstå hvorfor vi skal ha en nasjonal, fullstendig stopp på alkoholservering. Smittetrykket i landet er svært ulikt. Det må være mulig å hindre smitte og legge restriksjoner på restaurant- og utelivsbransjen uten nær sagt å ta levebrødet fra samtlige.