Ta ekstra vare på de eldre og ensomme

Derfor er din ekstrainnsats så viktig

Folkebladet på lederplass torsdag 26. november 2020

ENSOMT: Koronapandemien er ekstra utfordrende for eldre og ensomme nå før jul.  Foto: Frank May

leder

Statsminister Erna Solberg annonserte i går at det blir nasjonale tiltak i minst tre uker til. Det betyr at korona-restriksjonene vil vare langt inn i adventtida — og kanskje inn i selve jula også. Det er nå viktigere enn noensinne under pandemien å ta ekstra godt vare på de eldre og ensomme. Og selv om vi ser lys i tunnelen med vaksiner på tur, blir det fortsatt mange tunge tak framover.

Svært mange kjenner på ensomhet og isolasjon. Eldre som bor alene eller på institusjon er spesielt utsatt i disse tider. Mange av dem er sårbare fra før, og virusfrykt og restriksjoner gjør situasjonen enda vanskeligere, ikke minst når det nærmer seg jul.

Kjenner du noen eldre og ensomme, er det viktig å stille opp. Bare en telefonsamtale kan være gull verdt. Et besøk kan berge hele førjulstida. Det skal faktisk ikke mer til.

Men det er også viktig at det settes inn særlige tiltak rettet mot eldre og ensomme.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har bevilget 400 millioner kroner i to runder til å bekjempe ensomhet blant eldre. Men noe av utfordringene er at statlige penger til ulike aktivitetstilbud for eldre under koronapandemien har blitt stående urørt på konto, fordi kommunene ikke har søkt. Nå behøver ikke det å bety at kommunene gjør en dårlig jobb for å motvirke ensomhet blant eldre på sykehjem rundt omkring. Kankje er det slik at kommunene som velger å ikke søke slike tilskudd, avstår fordi de mener de kan dekke inn en slik ekstrainnsats over egne budsjetter.

Det er i så fall andre toner enn vi er vant med fra en sektor som ofte utrykker at det stadig pålegges nye oppgaver uten at det følger penger med på lasset.

Mange eldre og ensomme opplever nå et redusert sosialt fellesskap og at normale og kjente nettverk forvitrer. Og selvsagt er det fare for at helseutfordringer kan gjøre dem ekstra sårbare. Det skjer om de bor hjemme, og kanskje kan det forsterkes enda mer av å måtte flytte på institusjon. Under koronapandemien har institusjonene også her i regionen — til tross for lavt smittepress — innført sterke begrensninger på besøk og redusert aktivitetstilbudet.

I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. I høst ble regjeringspartiene og Frp enige om å forlenge ordningen med nye 400 millioner til neste år. Ekstrapengene er imildertid null verdt dersom de blir stående ubrukt «på bok».

Men statlige tilskudd kan aldri erstatte tapte sosiale nettverk eller færre besøk fra nære og kjære. Derfor er din innsats så viktig.

Minileder: Godt nytt

Regjeringen håper å kunne starte med koronavaksinering tidlig neste år, sier statsminister Erna Solberg.

Da er det bare å begynne å håpe på et godt nytt år.